Det hälsosmarta hemmet
 

INBJUDAN TILL SEMINARIUM

Om nära liv och nära vård med tekniken som utgångspunkt.
Om hemmet som hälsohem, vårdhem och logistikpunkt för nära liv i nätverkssamhället.

Det handlar om en helhet som sträcker sig mellan de båda virtuella polerna
eHandel och eHälsa
och diverse etablerade och tillkommande tjänster däremellan.

Hur ska den egna bostaden kunna bli utgångspunkten för framtidens vård och omsorg,
men fortfarande vara ett hem
?

DAGEN GER en information och diskussion kring hur vi ska organisera och leverera framtidens samhällsservice hela vägen in i bostaden.

VÄLKOMMEN
 - en dag för dig som förvaltar, bygger bostäder, installerar teknik, planerar för omsorgen av framtiden vård hemma!

Tid

Ämne

09.30-10.00

Kaffe och mingel

10.00-11.00

Nära liv – nära vård i en digital vardag
Det hälsosmarta hemmet som primär instans för livets alla hälsofaser i det framtida hälso- och vårdlandskapet.

11.00-12.30

Workshop Nära liv – nära vård i en digital vardag
-Var befinner sig din kommun idag i denna utveckling?
-Hur ska den egna bostaden kunna bli utgångspunkten för framtidens vård och omsorg, men fortfarande vara ett hem?

12:30-14:00

Lättare lunch
Besök i Smarta samhället

Mats Olsson, Kairos Future,

har det senaste året gjort omfattande analyser kring dessa frågor
och arbetar nu med fördjupningsstudier inom temaområdet.
Han delar i detta seminarium med sig av resultatet så här långt.
 

DECEMBER
11

HÄLSOSMARTA HEM

Välkommen att anmäla dig till ett inspirationsseminarium om
DET HÄLSOSMARTA HEMMET
i Galleria Boulevard, 2 våningen i Kristianstad.

Anmäl dig senast den 8 december.
Begränsat antal platser.

SMARTA SAMHALLET.SE

EN KUNSKAPS OCH MÖTESPLATS FÖR ATT SPRIDA INFORMATION
om snabbare bredband och digitaliseringens möjligheter i ett samhälle.