BYGGSTART SVERIGE 2018
Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen?

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

10:00-15:30

Anders Åkesson (C)

Infrastrukturpolitisk talesperson, Centerpartiet

PM Nilsson

Ledarskribent, Dagens Industri

Anne-Marie Pålsson

Docent Nationalekonomi, Lunds universitet

Valle Karlsson

Ordförande, SEKO

Janine Alm Ericson (MP)

Ekonomisk-politisk talesperson, Miljöpartiet

Mats Johansson (S)

Regionstyrelsens ordöfrande, Region Östergötland

Mätta Ivarsson (MP)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad
 

Birgitta Losman (MP)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Pär Helgesson

Projektchef, SJ
 

Malin Wengholm (M)

Regionstyrelsens ordfförande, Region Jönköpings län

Rune Backlund (C)

Ordförande i Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings Län

Johanna Palmér

VD, Östsvenska Handelskammaren

Rikard Larsson (S)

Riksdagsledamot

Hans Lindblad

Direktör, Riksgälden

Stefan Engdahl

Planeringsdirektör, Trafikverket
 

Johan Nyström

Forskningsledare Transportekonomi, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Stefan Gustavsson

Näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren

#byggstartsverige


Finansieringen av svensk infrastruktur och höghastighetsjärnvägen är svensk samhällsplanerings mest brännande fråga. Syftet med dagen är att lyfta och diskutera olika lösningar för att möta infrastrukturbehoven.
 
Målet är att ge en mer nyanserad bild av nya stambanor, att se vilka nyttor som denna satsning ger samhället och vad kostnaderna är.

Konferensen är kostnadsfri men utebliven närvaro utan avanmälan senast 28/1 debiteras 800 SEK.

PROGRAM

Dagens moderator är Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren.

Registrering från 9:00
Frukost serveras 9:30
 • 10:00-10:15 VÄLKOMNA!

  Mätta Ivarsson (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
  Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande kommunstyrelsen, Malmö stad 

 • 10:15-10:40 VARFÖR MÅSTE VI LÖSA FINANSIERINGEN AV DEN SVENSKA INFRASTRUKTUREN? 

  Samtal med nyckelpersoner från näringsliv, transportbransch och forskning.
  PM Nilsson, ledarskribent, Dagens Industri
  Johanna Palmér, vd, Östsvenska Handelskammaren
  Pär Helgesson, projektchef, SJ
  Johan Nyström, forskningsledare transportekonomi, VTI
  Pernilla Jonsson, vd, IKEA Älmhult AB

 • 10:40-10:50 VAD SÄGER PUBLIKEN?

  Mentometerfråga med Stefan!

 • 10:50-11:10 HUR HAR SVERIGEFÖRHANDLINGEN ARBETAT MED FINANSIERING?

  Hans Rode, utredningssekreterare Sverigeförhandlingen, om sina slutsatser efter flerårigt förhandlingsarbete om byggnationen av ett modernt järnvägssystem.

 • 11:10-11:30 SVERIGE TYCKER TILL

  Samtal med företrädare från tre av de berörda regionerna i Sverige.
  Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande kommunstyrelsen, Malmö stad
  Malin Wengholm (M) ordförande regionstyrelsen, Region Jönköpings län
  Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

 • 11:30-12:15 SOM MAN BETALAR FÅR MAN RESA

  Svensk expertis om möjligheter och utmaningar med alternativa finansieringslösningar.
  Hans Lindblad, riksgäldsdirektör, Riksgälden
  Anne-Marie Pålsson, debattör och docent nationalekonomi, Lunds universitet 

12:15-13:00 MINGELLUNCH
 • 13:00-13:15 HUR SNABBT ÄR SNABBT?

  Trafikverkets planeringschef Stefan Engdahl om det beslutsunderlag Trafikverket lämnat till regeringen.

 • 13:15-13:45 VARFÖR KRÄVS EN AMBITIONSHÖJNING?

  SEKO:s ordförande Valle Karlsson om hur regeringen bör använda infrastrukturpolitiken för att nå målet EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och hålla visionen om ett grönare samhälle vid liv. 

 • 13:45-14:00 EN UPPMANING FRÅN MEDLEMMARNA 

  SKL förordar lånefinansiering av höghastighetsjärnvägen. Birgitta Losman (MP), ordförande Beredning för tillväxt och regional utveckling, förklarar SKL:s ställningstagande.

 • 14:00-15:00 SÅ LÖSER VI DET!

  Samtal med företrädare för tre olika partier och tre olika aktörer om deras olika förslag på hur Sverige kan finansiera nya stambanor.
  Anders Åkesson (C), trafikpolitisk talesperson
  Janine Alm Ericson (MP), ekonomisk-politisk talesperson
  Rikard Larsson (S), riksdagsledamot
  Erik Pauldin, Public Affairs Manager, MTR
  Erik von Ehrenheim, Senior Advisor, Macquarie Infrastructure and Real Assets
  Philip Ajina, partner, Infranode

 • 15:00-15:15 UPPSUMMERING AV DAGEN

  Stefan summerar och ställer ny mentometerfråga!

 • 15:15-15:30 VAD TAR VI MED OSS FRÅN BYGGSTART SVERIGE?
   

  Avslutande ord från några av arrangörerna av Byggstart Sverige 2018.
  Mats Johansson (S), ordförande regionstyrelsen, Region Östergötland
  Birgitta Losman (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
  Rune Backlund (C), ordförande Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län

15:30-16:00 MINGELFIKA

ARRANGÖRER

Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Region Östergötland, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Hässleholms kommun, Borås stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Värnamo kommun, Tranås kommun, Regionsamverkan Sydsverige, stambanan.com, Götalandsbanan, Europakorridoren.

KONTAKT

Stina J Nilsson, Region Skåne
stina.j.nilsson@skane.se