Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg

Skånskt Cykelforum 2017

23 november

Tack för i år!
Nästa år är vi tillbaka med ett nytt Skånskt Cykelforum. Under tiden kan du läsa mer om vårt arbete på skane.se/cykel

 

Program

Moderator: Olle Evenäs, Ramboll

Morgon 9.00-10.30
Frukost serveras från kl. 8.00
 • Välkomna!

  Mätta Ivarsson (Mp), Ordförande i regionala utvecklingsnämnden och Pontus Lindberg (M), Vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

 • Årets värdkommun: Helsingborg

  Om Helsingborgs ambitioner att utvecklas som cykelkommun genom flera strategiska satsningar och pengar från Sverigeförhandlingen.
  Linnea Folkesson,projektledaremiljö- och livsstil  Susanne Duval, infrastrukturstrateg, Helsingborgs stad

 • Cyklingens potential och regionalt cykelbokslut

  Om den stora potential som finns för ett ökat cykland i Skåne.
  Johan Raustorp, strateg hållbart resande och Kajsa Svensson, samhällsplanerare, Region Skåne

 • Politiskt samtal: Så kan vi lyckas förändra resandet i Skåne

  Mätta Ivarsson (MP), Region Skåne
  Cecilia Olsson-Carlsson (S), Sjöbo kommun
  Thomas Rödin (MP), Helsingborgs stad
  Ulf Nymark (MP), Lunds kommun
  David Szemenkar (V), Osby kommun

 • Fika och mingel
Förmiddag 11.00-12.00
 • Cykling i Skåne 

  För att få fler att välja cykeln måste vi samarbeta. I Skåne finns flera aktörer som arbetar hårt för att fler ska välja cykeln. Här presenterar några av dem sitt arbete:

  Move by bike
  Hövding
  Cykelfrämjandet
  Naturskyddsföreningen i Skåne
  Svenska cykelstäder
   

 • Lunch och mingel
Eftermiddag 13.00-16.00
 • Cykel till och från kollektivtrafiken, vad är på gång och vad kan utvecklas? 

  Supercykelstier i Köpenhamn, kan det vara en bra inspiration till goda kopplingar till kollektivtrafikens bytespunkter?
  Sidsel Birk Hjuler, programansvarig på Supercykelstierne i Region Hovedstaden
  Skånetrafiken - om mobilitet som tjänst och arbetet med att förbättra kopplingen mellan kollektivtrafik och cykel
  Mårten Rignell, Skånetrafiken

 • Seminarium 1: Så är cykeln en bra affär för Skåne

  Nationella cykelturismleder som motor för näringsliv
  Ingvar Ryggesjö, Travleshop
  Som Skåneleden fast för cykel, förslag till regionalt ledsystem
  Lina Jönsson och Jonas Hedlund, Region Skåne

 • Seminarium 2: Hur får vi ett bättre kunskapsunderlag för cykelplanering?
   

  Vilka kunskapsluckor finns inom cykelforskningen och vad kan det få för inverkan på planeringen?
  Anna Niska, VTI
  Paneldiskussion: Så ska vi arbeta för att forskning och praktik ska komma närmare varandra
  Anna Niska, VTI, Till Koglin, Lunds universitet och Anna Karlsson, Lunds kommun

 • Fika och mingel
 • Det nationella och internationella arbetet för ökad och säker cykling

  Hör om vad som är på gång inom nationell cykelutveckling och vilka ambitionerna är.

 • Här finns pengar för att arbeta med cykel

  Om olika typer av finansiering som finns för att arbeta med cykel. Hör om stadsmiljöavtal, klimatklivet och den regionala transportinfrastrukturplanen.

Radisson Blu Metropol Hotel

Carl Krooks gata 16, 252 25 Helsingborg

Vägbeskrivning

Kontakt

Kajsa Svensson, Region Skåne
kajsa.e.svensson@skane.se
Tel:  040-675 32 24

Johan Raustorp, Region Skåne
johan.raustorp@skane.se
Tel: 040-675 38 44