NÄTVERKSTRÄFF 9-10 NOVEMBER

PTS -  Post och telestyrelsens
BREDBANDSUTBILDNING FÖR KOMMUNALA BREDBANDSSAMORDNARE

Vid den senaste nätverksträffen för bredbandssamordnare lades fokus på en utbildningsinsats från PTS, som syftar till att främja bredbandsutbyggnaden i hela landet. Utbildningen omfattade två halvdagar med en grundutbildning och ett fördjupningpass.

Grundutbildningen

 • Ett helt uppkopplat Sverige
 • Teknik och säkerhet
 • Spelplan och reglering
 • Digitalisering
Fördjupningspassen
 • Utbyggnadslagen
 • Trådbundna och trådlösa tekniker kan komplettera varandra

FRÅGOR UNDER UTBILDNINGEN
PTS fick följande frågor under utbildningen:
 • Nätverk för sensorer, hur regleras de?
 • En kommun tillhandahåller allmän wifi? Gäller driftsäkerhetsföreskrifter?
 • Reglerar Utbyggnadslagen om man vill ha tillträde i en telestation?
 • Vilka hastigheter kommer man upp i med hjälp av satellit?

  > Svaren finns i denna länk.

ETT SMÖRGÅRDSBORD
AV OLIKA TJÄNSTER

Mia Forsäng, Telia Company
tidigare IT-strateg i Vara kommun, knöt ihop
dagarna med att berätta om digitalt utanförskap, internet of things och hur vi kan få fart på sista delen av fibreringen.

UTVECKLA FRAMTIDA TJÄNSTER
Vilka tjänster efterfrågas i samhället, vilka appar är det som vi tycker är bäst i våra telefoner.
Hur kan knyta ihop det till att leverera bra digitala tjänster. Ett medskick till kommuner att fundera på.

Tack till alla som medverkade

och gör det möjligt att skapa FIBER TILL ALLA I BLEKINGE OCH SKÅNE - FÖR FRAMTIDENS DIGITALA MÖJLIGHETER.