Ansökan utlysning Ungt entreprenörskap 2019.

Utlysningen syftar till att stötta utvecklingen av befintlig eller ny verksamhet vars mål är att stimulera ungas attityder, förmågor och förhållningssätt till entreprenörskap. Entreprenörskap är drivkraften i den process som skapar innovationer och därför ett prioriterat område i Skånes internationella innovationsstrategi. Vi vill stimulera unga entreprenörer genom att väcka nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga.
Uppgifter om sökande part

Sökande part
Organisationsnummer
Kontaktperson
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Mobil
Har sökande rätt att dra av momsen för insatsens kostnader


Sökt belopp (SEK)