Anmälan till seminariet
Värdeberäkning för sociala investeringar i stadsutvecklingsprojekt

Plats: Dockplatsen 26, Malmö
Datum: 7 december 2018
Tid: 13.00-16.00


Vid frågor kontakta:

Boel Kjellsdotter
Region Skåne
epost: boel.kjellsdotter@skane.se
tfn: 040-675 38 10

Fyll i dina uppgifter
Namn
Efternamn
E-post
Titel
Företag/kommun
Allergi/matpreferens
Övriga upplysningar