Välkommen till slutkonferens!

Välkommen!

 • Mätta Ivarsson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
 • Lars Gaardhøj, formand for Erhvervs- Vækst- og ForskningsudvalgRegion Hovedstaden

Vad har projektet uppnått? Resultat, highlights och budskap

 • Delprojekten och projektledningen – Koordineringsgruppen

ESS & MAX IV – vilka möjligheter och utmaningar/udfordringar har vi?

 • John Womersley, Director General, ESS
 • Christoph Quitmann, Director, MAX IV

Nationella strategier för ESS och MAX IV – vilka insatser behövs, vad gör vi tillsammans?

 • Henrik C. Wegener, Rektor, Københavns universitet
 • Stacey Sörensen, Vice rektor, Lunds universitet
 • Bo Smith, Chefforhandler, Uddannelses- og Forskningsministeriet (Advisory Board)
 • Eva Dugstad, direktör, Radiumhospitalets forskningsstiftelse/Norges forskningsråd (Advisory Board)
 • Elin Swedenborg, departementssekreterare, Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet
 • Sofie Björling, Avdelningschef, Vetenskapsrådet (Advisory Board)
 • Peter Eriksson, Enhetschef, Vinnova (Advisory Board)

Perspektiv från näringslivet/erhvervslivet och från Bryssel

 • Richard B. Larsen, Chefkonsulent, Dansk industri (Advisory Board)
 • Rolf Elmér, regionchef, Svenskt näringsliv (Advisory Board)
 • Carl-Albert Hjelmborn, Director, Skåne European Office (Advisory Board)
 • Birgitte Wederking, Director, Copenhagen EU Office (Advisory Board) (tbc)

Lärdomar, slutsatser och framtida behov

 • Styrgruppens medlemmar

Summering och avslutning

 • Daniel Persson, styrgruppens ordförande, Region Skåne
 • Mads Monrad Hansen, styrgruppens næstformand, Region Hovedstaden

Moderator: Trine Grönlund

Tid: kl 9.30-16, den 21 augusti
Plats: Malmö Arena Hotel, Hyllie
Anmäl dig här!

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Organisation
Särskilda önskemål om kost
Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som beskrivs i formuläret. På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.