Information från auktorisationskansliet till auktoriserade audionomföretag.

Arbetstekniska hjälpmedel

Det är inte Region Skånes uppdrag att förskriva hjälpmedel på arbetsplats och alltså ska ni i ert uppdrag för Region Skåne inte arbeta med detta. Brukarorganisation HRF har bett oss framföra att då ni möter patienter i arbete bör ni ge information om att det finns möjlighet att ansöka om arbetstekniska hjälpmedel.

Väntetidsrapport för månadsskiftet september-oktober

Senast 2018-10-02 måste viha ert underlag för väntetidsläget månadsskiftet september-oktober.