Nya sjukhusområdet Helsingborg

Inbjudan till konstnärligt gestaltningsuppdrag

Region Skåne bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för det konstnärliga gestaltningsuppdraget ”Atriumgård” för placering i Ny vårdbyggnad 23, som färdigställs 2022.

Atriumgården är en mycket central plats i byggnaden och det första som möter besökaren när hen stiger in i ny vårdbyggnad 23. I och omkring atriumgård är reception, publik matsal och konferensyta koncentrerad. Hela atriet omgärdas av glasväggar som möts i ett glastak tio meter upp i byggnaden. Dagsljuset flödar in.

Tre konstnärer kommer att bjudas in till parallellt skissuppdrag. Efter inlämnat och godkänt skissförslag kommer en konstnär få genomföra uppdraget.

Region Skåne
291 89 Kristianstad
E-post: konstnarligauppdrag@skane.se

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera