Nyheter från projektet November 2017
Norska perspektiv på projektet

För att stärka den norska infallsvinkeln i projektet höll vi vår övergripande styrgrupp och MAX4ESSFUN Steering Committee i Oslo den 9 november. Universitetet i Oslo var värd för mötet, och med utsikt över Oslofjorden och Holmenkollen passade vi på att ha ett särskilt Norgefokus. Oslo kommune, Norska forskningsrådet och Universitetet gav sina perspektiv på projektet. Dagen var mycket givande, och ni kan läsa mer om Norge-temat här i nyhetsbrevet.
 
På MAX4ESSFUN Steering Committee godkändes ytterligare drygt 20 experiment. Nu är vi så nära målet om 176 experimenten att nästa beslutsomgång blir en kalibrering för att få optimalt antal experiment – eventuellt kan vi göra några fler än förväntat inom befintlig budgetram.
 
6-månadersexperimenten är ju en nyckel i projektet, och därför har det gjorts en speciell evaluering av dessa. Resultaten är mycket positiva – mer om detta i nyhetsbrevet nedan.
 
Sedan några veckor tillbaka har vi Anna Hjerresen Schuppli på plats i projektet. Hon kommer att dela sin tid mellan rollen som koordinator inom MAX4ESSFUN och projektsekreterare på Region Hovedstaden (Strategisk Plattform). Vi är alla mycket glada att Anna är på plats och önskar henne varmt välkommen i projektet.
 
Diskussionen om vad vi går vidare med efter projektet pågår på flera olika håll; i styrgruppen, koordineringsgruppen och inom projektledningen. Vi undersöker nu vilka relevanta EU-finansieringar som står till buds och inom vilka områden vi kan föra över framtida aktiviteter till ordinarie verksamhet. Tanken är att få en ”palett” av många olika aktiviteter som tar alla goda resultat vidare till nästa steg.
 
Hälsningar från oss i projektledningen
/Eskil, Jakob, Louise och Anna

Stort intresse från internationella talanger att upptäcka Skånes smultronställen*

Under ett par år har International House drivit konceptet ”Culture and Leisure Guidance” vilket bygger på att en person som flyttat till Köpenhamn delar med sig av sina smultronställen i Köpenhamn och sina nya erfarenheter från Danmark till andra nyinflyttade.

Inom delprojektet ”Välkomnande av internationella talanger” har svenska partners fått kunskap och inspiration för att kunna utveckla detta koncept i Skåne. Bland annat har Andrea Maasland från Nederländerna, som under ett par år har bott i Skåne, utvecklat och genomfört inspirerande träffar där hon delat med sig av sina favoritplatser runt om i Skåne – allt från intressanta museer, fina stränder, och godisflygplan i Ängelholm.

Delprojektet har under projektets gång fått mer kunskap om målgruppen, bland annat från resultat av International Talent Forum, som visat att det finns intresse att lära sig mer om regionen och många vill gärna upptäcka nya besöksmål i regionen. Därför arrangerade projektet en tur till Bosjökloster och Torna Hällestad lanthandel med omnejd den 25 oktober. Valet av destination gjordes för att dessa inte tillhör de mest vanliga besöksmålen och för att visa upp en gammal plats med rik kulturhistoria samt inbjuda till lokalproducerade ekologiska råvaror.

Guiden Monika Lennartsson har själv en bakgrund från Tyskland och flyttade till Sverige som medföljande partner. Förutom att Monika idag är en certifierad Skåneguide och delade med sig av sina kunskaper om Skånes historia, bland annat om när Danmark blev svenskt och hur det skånska landskapet formats, berättade hon om sin resa som nyinflyttad till Skåne och hur hon kom ut på arbetsmarknaden.

Sammanlagt deltog 30 personer och även internationella boende i Danmark deltog. Turen var mycket uppskattad!

* Ordet Smultronställe beskriver en plats som man gärna kommer tillbaka till och som inte är så lätt för andra att hitta. Ett smultronställe är ett ställe där man mår bra och kopplar av.

Housing Fair i Köpenhamn

International House, tillsammans med Dansk Industri, arrangerade den 2 november ett event för 420 deltagare på Dansk Industri i Köpenhamn. Syftet med dagen var att informera om boendemöjligheter och hur man ska undvika misstag när man söker bostad i Köpenhamn. Öresunddirekt och Lunds kommun deltog med utställningsbord där de informerade om möjligheter att bo och arbeta på olika sidor sundet, och särskilt boendemöjligheterna i Skåne och området Brunnshög som byggs i närheten ESS och MAX IV.

Ett antal inspirationsseminarier arrangerades i separata mötesrum och i ett av dem presenterades ”Border Crossing and Opportunities in Sweden”. Rummet var fullsatt med sammanlagt 47 personer, (varav hälften fick stå) när Christian Wilke, från Brunnshög-projektet i Lund presenterade utvecklingsprojektet och möjligheten till ett attraktivt boende. Alexander Weissendahl från Öresunddirekt berättade om deras service till personer som väljer att arbeta och bo på olika sidor sundet. En lärdom från kvällen var att det finns intresse av att bosätta sig eller arbeta på andra sidan sundet och det finns potential att utveckla både material och information till den internationella målgruppen!


Goda resultat för forskarexperimenten

Projektets evalueringsteam Ramböll har i sin senaste rapport gjort en studie av de 6-månadersexperiment som avslutats eller var i slutskedet i september 2017.

Studien visar att genom att delta i experimenten har
 • 90% nått nya resultat
 • 90% fått nya kontakter som är användbara i framtida forskning
 • 80% har fått insikt om ny forskningsområden
 • 76% ökat sannolikheten att de ska använda ESS/MAX IV i framtida forskning
 • 70% fått ökade insikter om hur ESS/MAX IV kan användas i deras forskning
Det är glädjande att få bekräftat de goda resultat som experimenten medfört och detta blir en viktig del i den samlade evalueringen av projektet.
 
139 unga forskare, supervisors och co-supervisors har svarat på spörsmålen med en svarsfrekvens på 81%. Övriga 6-månadersexperiment kommer att studeras på samma sätt i projektets slutskede.

Norska infallsvinklar ökar ÖKS-perspektivet

Under projektets överordnade styrgruppsmöte i Oslo 9 november, bjöds representanter från Universitetet i Oslo, Oslo kommun och Norges forskningsråd in för att berätta om deras arbete och vad de har sett som värdefullt hittills med att vara delaktiga i ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society och hur det bidragit till att öka ÖKS-perspektivet i projektet.

Per Morten Sandset, vice rektor vid Universitetet i Oslo, berättade att universitetet idag arbetar med att stärka sin position som ett ledande europeiskt innovationsuniversitet. Med de satsningar som görs, har projektet varit särskilt viktigt för de norska aktörerna i att öka tillgången till forskningsinfrastrukturen i Skandinavien och möjliggjort det fortsatta arbetet med att nätverkande.

Högt på agendan står utvecklandet av ”Kunskapshuvudstaden Oslo”. Jan Fredrik Lockert, Näringschef vid Oslo kommun, förklarade att det är ett samarbetsavtal mellan Oslo kommun och Universitetet i Oslo med syfte att stärka det redan befintliga samarbetet och den gemensamma internationella attraktionskraften genom innovation och näringslivsutveckling. Oslo har haft en stor tillväxt de senaste åren och det finns en solid och kunskapsbaserad näringslivsstruktur i staden.

Oslo har i många år samarbetat med Göteborg, med fokus främst på kommunikation och näringslivsutveckling. I samband med att OECD just nu utför en analys om Megaregion Western Scandinavia, riktas frågorna på hur arbetsmarknaden kan fungera bättre mellan de berörda regionerna och pekar bland annat på att mer resurser bör läggas på transport mellan storstadsregionerna för att förbättra integrationen. Utkastet av rapporten visar även på att länkarna mellan Oslo och Greater Copenhagen drivs mest genom universitetens forskning.

Eva Dugstad, representant för Norges forskningsråd i projektets Advisory Board och verksam inom Oslo Cancer Cluster och Radiumhospitalets Forskningskluster, presenterade olika initiativ och verksamheter i Oslo inom Life Science. Till exempel upprättades i augusti 2015 Oslo Cancer Cluster Innovation Park där hela värdekedjan från grundforskning till industri samlas. Akademin ses som särskilt viktig i att fungera som en bro mellan näringsliv och forskning, men att detta hittills inte har fungerat särskilt bra inom Life Science i Norge. Målet med innovationsparken är att skapa en ledande europeisk innovationsmiljö för utbildning, forskning och industri inom onkologi. Arbetet inom ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society går väl i linje med det Life Science-arbete som bedrivs i innovationsparken och Eva Dugstad ser att Norden kan positioneras som en testbädd för ”personalized medicine”. Teknologin på ESS och MAX IV är viktig för utvecklingen av ”personalized medicine”.

Young scientists: Interview with Josefine Eilsø Nielsen

We are continuing our series of interviews with young scientists involved with 6-month experiments granted by MAX4ESSFUN. This time Josefine Eilsø Nielsen from the University of Oslo is asked to describe her research into antimicrobial peptides interaction with lipid model membranes.

Josefine is a first-year PhD student at the Department of Chemistry at the University of Oslo. She works in the group of Associate Professor Reidar Lund, focusing on research into antimicrobial peptides interaction with lipid model membranes (using lipid vesicles and supported bilayers).

- In my work, I use different scattering techniques including Small Angle Neutron and X-ray Scattering (SANS and SAXS) and Neutron Reflectometry (NR).

Combining results from scattering methods gains understanding
Bacterial resistance towards conventional antibiotics represents a major setback of modern medicine and desperately calls for innovation of new compounds and strategies. Antimicrobial peptides are a group of molecules that are a natural part of the human immune system shown to have effect against a broad spectrum of pathogens including both gram positive and gram negative bacteria.

- When combining the results from scattering methods, together with other complimentary techniques, we gain biochemical and biophysical understanding of these systems, Josefine says. This knowledge can be used in the development of new antibiotics for the future based on antimicrobial peptides designed specifically for the task. 

Josefine did her master project in pharmacy at the chemistry department focusing on temperature sensitive co-block polymers. During this period, she went to the research reactor at IFE, Kjeller in Norway for some SANS measurements, and also took a neutron course at the same facility.

- I found the scattering method really interesting, and I therefor looked for a PhD position in the field. The most interesting part of my research is that the project I am working on combines knowledge about cell biology, biochemistry, physical chemistry and pharmacology which I have from my Pharmacy background, with state of the art scattering techniques. 

Collaboration with Malmö university
Josefine Eilsø Nielsen felt that the collaboration with Marité Cardenas group at Malmö university was extremely valuable for the project.

- They are really experts in lipids and neutron reflectometry, while our group in Oslo mainly have specialized in small-angle scattering techniques. When combining these two methods we can hopefully both get an understanding of how the peptides interact with the surface on the membrane and the cell (lipid vesicle) in bulk.

She travelled to Malmö for two weeks in August to learn the QCM-D method from Marité Cardenas and her post doc Tania Lind. During this stay they got some really interesting results showing that you can clearly see an interaction between the peptide we are investigating and a supported lipid bilayer dependent on temperature, concentration of peptide and salt concentration.

- To fully understand the interaction, we are going to a beam time at ILL in France to do Neutron Reflectomery together with Marité Cardenas group. We have also had visits from Marité Cardenas group here in Oslo where we discuss the results and the progress of the project.

- I hope to get some really nice results from Neutron Reflectometry and SANS showing the interaction between antimicrobial peptides and lipid bilayers, and that we from these results are able to clarify the mechanism of action for the peptides. Further we would like to try out new engineered peptides and peptoids that can be promising candidates for future antibiotics.

Short facts:

Young researcher: Josefine Eilsø Nielsen
University: University of Oslo
Experiment: Mapping out the interactions of antimicrobial peptides with model lipid membranes using neutron reflectometry
Experiment period: 2017-05-11--2017-11-11
Supervisor: Reidar Lund, University of Oslo
Co-supervisor: Marité Cardenas, Malmö University
 

Månedens partner: International House Copenhagen
Vi har til november nyhedsbrevet talt med Lise Kingo, der er ansvarlig for delprojektet ”Welcoming international talents” sammen med Invest in Skåne.

International House blev etableret i 2013 for at skabe ’a one point entry’ for internationale talenter, der kommer til København for at bo og arbejde. Det er i dag et hus, som er specialiseret i at tiltrække og fastholde internationale talenter og fungerer som et offentligt/privat samarbejde. Hele 32 danske kommuner er en del af samarbejdet og derfor kan huset hjælpe med at give CPR-nummer (modsvarende svenskt personnummer) og udstede skattepapirer til borgere fra mange andre steder end København.
Ud over papirarbejde afholdes mange forskellige typer af events for internationale borgere igennem året. Læs mere om de forskellige aktiviteter på husets hjemmeside her: https://ihcph.kk.dk/
 
Nye veje
Vi talte med Lise om deres engagement i projektet og hvordan de ser fremtiden for det fælles arbejde på tværs af Øresund.
”I projektet har vi hver især bidraget med vores erfaringer med at hjælpe internationale talenter og sammen har vi fundet nye veje til, hvordan vi kan styrke samarbejdet omkring at byde velkommen og gøre det attraktivt for internationale talenter at bosætte sig i Øresundsregionen.” Fortæller Lise og fortsætter ”Det har været utrolig udbytterigt at få et andet perspektiv på de forskellige problematikker vi står overfor, vi er blevet klogere på hvad der let kan lade sig gøre at samarbejde omkring og hvad vi fortsat skal gøre hver for sig.”
 
Det gode samarbejde
Som en særlig ting ved projektet fremhæver Lise samarbejdet og fortæller: ”Vi har haft og har fortsat et rigtig godt samarbejde med Invest in Skåne. Der har været mange gode drøftelser og stor entusiasme i arbejdet. Det er helt sikkert på grund af det gode samarbejde, at vi i projektet har nået vores mål.”
 
Survey med overraskende resultater
Vi spurgte Lise om hun var blevet overrasket over noget i projektet og her var hun ikke sen til at svare: ”Vi har gennemført en survey i International Talent Forum, hvor de internationale talenter overraskende svarede, at de er villige til at pendle langt til arbejdet og også er åbne over for at bosætte sig på den anden side af Øresund.” og fortsætter ”De svarede dog også, at de mangler information om mulighederne. Det åbner derfor op for et arbejde om, at markedsføre mulighederne endnu tydeligere for at gøre det endnu mere attraktivt. Så det håber vi at kunne bruge flere kræfter på fremadrettet”
 
Fremtiden – Welcome Reception
Lise fortæller, at de i fremtiden vil fortsætte med at afholde Welcome Reception på Københavns Rådhus hvert år og at der fortsat vil være en svensk stand, der synliggør mulighederne for at bo og leve på den svenske side af sundet. Hun fortæller videre: ”Desuden vil vi også i forbindelse med et andet projekt afholde Housing Fair med svensk deltagelse, hvor der også sættes fokus på at bo i hele Øresundsregionen og vi vil fortsætte med Step-by-step-guiden, der informerer om centrale spørgsmål, som internationale talenter har, når de bosætter sig i vores del af verden.”
 
Mange andre fælles aktiviteter
Som følge af projektet vil der også i fremtiden være et samarbejde omkring det der kaldes ’International Talent Forum’, hvor der i dag er en pool af omkring 350 internationale talenter, som ønsker at deltage i løbende surveys om aktuelle problemstillinger ift. at bo og leve i Øresundsregionen. ”Og på den svenske side, er det tanken, at Culture & Leisure guidance fortsætter selvom projektet er slut og her kan vi bidrage med erfaringer hvis der er behov for det. I det hele taget kender vi nu hinanden så godt, at det vil være meget nemmere i fremtiden at række ud til hinanden, når det er relevant og vi har brug for at gøre ting på tværs. Det er vi rigtig glade for.”
 
Aktiviteter i delprojektet:
 • Etablere et grænseregionalt ett gränsregionalt videns- och erfareingsnetwaerk för mottagande- organisationer i Öresundsregionen.
 • Genomförande av 6 Expat Events inom relevanta områden för de internationella talangerna.
 • Genomförande av 3 Expat fairs (Welcome Receptions)
 • Utveckling av Culture and Leisure Guides i en gränsregional kontext.
 • Etablering av en Öresundsregional Expat Panel.
 • Integrering av webbportaler, gemensam evenemangskalender och step to step guide.