Nyhetsbrev från Nya sjukhusområdet Malmö

December 2017

Lokaler med patienten och medarbetaren i fokus

När Region Skåne bygger om och bygger nytt på Malmö sjukhusområde utformas lokaler med patienten i fokus. Med nya lokaler skapas möjligheter att se över arbetssätt och flöden för att förbättra patientens väg genom vården samt medarbetarnas arbetsmiljö. Regionfastigheter skapar rum för utveckling.
 
Tillsammans med verksamheter på sjukhusområdet har Regionfastigheter med hjälp av arkitekter arbetat fram en vägledande standard för lokalernas utformning. Dessa vägledande standard innebär ett koncept för nybyggnationer och generella principer för hur en mottagning ska planeras i kombination med hur den inflyttande verksamheten kommer att jobba.
Arbetssätt, flöden och lokaler måste samverka för att patienterna ska mötas av en välkomnande miljö.
 
Region Skånes film "Nytt koncept för mottagning" visar Hjärtmottagningens planering inför flytt. Mottagningen kan med nya lokaler samla sin verksamhet och då få bättre samverkan mellan olika flöden. Lokalerna delas in i flera delar: patientdel, administrationsdel och logistikdel.
 
Flera verksamheter på sjukhusområdet i Malmö kommer att byta lokaler de närmsta åren.
 
Ett tips inför flytten av en verksamhet är att ta vara på möjligheterna som nya lokaler skapar. En tidig flyttplanering där nya tanke- och arbetssätt diskuteras och att alla medarbetare är med och påverkar skapar de bästa förutsättningarna för framtiden.

Projekt Teknisk infrastruktur

Ett av de tre och det senaste projekt på Nya sjukhusområdet Malmö är Teknisk infrastruktur.  Inom projekt Teknisk Infrastruktur hanteras minst 20 stycken olika tekniska system som ska utformas så att de klarar av att hantera försörjningen inom sjukhusområdet. Exempel är rörpost, robottruckar (AGV), nätstation, tele, data, avjoniserat vatten, medicinska gaser, kyl- och fjärrvärmedistribution.

Sjukhusbyggnader är stora, komplexa och sammanbyggda på ett avancerat sätt. När det planeras för driftssäkerhet måste hänsyn tas till att de tekniska och logistiska försörjningssystemen utformas för god robusthet och redundans, det vill säga system som stödjer varandra med flera alternativ vilket gör helheten mindre sårbar och mer hållbar.

Ledord för projektet är god robusthet. Robusthet i ett system är systemets förmåga att tillgodose ett behov trots störning av ett visst slag.

Anna Odelius, projektledare på projekt Teknisk infrastruktur, berättar mer om projektet nedan.
- Det är ett komplext och spännande projekt med många system och mycket teknik. De tekniska system anpassas för de nya byggnaderna och nya system installeras. Systemen ska vara robusta och kunna klara eventuella störningar.
Idag är vi fyra stycken i byggherreorganisationen som arbetar i detta projekt men kommer växa i storlek ju längre projektet fortlöper. Nästa år kommer vi att planera för uppbyggnaden av de system som ingår.

"Kan jag hjälpa dig att hitta rätt?"

Projekt Nya sjukhusområdet Malmö har fyra områdesvärdar som hjälper besökare, patienter och medarbetare att hitta rätt på området! De rör sig kring platser där avstängningar och byggnationer kan påverka det normala flödet och hjälper till att guida rätt. Områdesvärdarna är en uppskattat resurs på området och vi har precis förlängt avtalet fram till sommaren.

Vi fortsätter med 99 Sjukhusbussen

I våras började 99 Sjukhusbussen att trafikera sjukhusområdet. Projektet var en pilot i Region Skånes regi och nu när försöksperioden är slut har beslut tagits att bussen ska fortsätta fram till sommaren!
99 Sjukhusbussen går helgfria vardagar mellan kl. 07.00-17.00, avgång var tionde minut och stannar på sju hållplatser. 
 
Du kan stiga på och av sjukhusbussen vid följande sju hållplatser:
Inga Marie Nilssons gata 22, Jan Waldenströms gata 24, 18, Jan Waldenströms gata 10, 6, Carl Gustafs väg samt Ruth Lundskogs gata 5.

Varför en sjukhusbuss?
Under tiden för utvecklingen av Nya sjukhusområdet Malmö, är möjligheten för biltrafik och parkeringsplatser begränsad. Med sjukhusbussen vill vi öka tillgängligheten till de olika verksamheterna.

Åk gärna och glöm inte berätta om bussen för patienter, besökare och kollegor!

Bild från workshopen med representanter från SUS och NSM framme vid tavlan.

Workshop med patientföreningar

I november höll vi i samarbete med Skånes universitetssjukhus en workshop där vi bjöd in patientföreningarna på området. Utgångspunkten för kvällen var att ge deltagarna möjlighet att med patientens perspektiv vara med och påverka om- och nybyggnationerna på sjukhusområdet i Malmö. Det diskuterades bland annat lokaler, bemötande, tillgänglighet och många tankar, idéer och synpunkter om utvecklingen av vårdmiljöer kom fram.
Planeringen är i full gång för uppföljnings- och fortsättningsmöte där patientföreningarna samarbetar med Region Skånes verksamheter för att skapa framtidens sjukvård.
 

Pågående byggnationer sjukhusområdet

Här nedan presenteras några av de pågående arbeten som sker i området.

Var:

Vad:

Carl Bertil Laurells gata 5/7

Pågende arbete med ambulansgaraget/integritetsskydd.

Carl Bertil Laurells gata 9

Pågående arbete med att färdigställa förbindelsegången inför vändningen av entré.

Carl Bertil Laurells gata är sedan den 11 december återvändsgata. 

Jan Waldenströms gata 18

Montering av bullerfönster pågår.

Följ oss på instagram

Du vet väl om att projekt Nya sjukhusområdet Malmö har ett instagramkonto?

Häng med på vad vi gör och följ oss på:

Kom i kontakt med oss

Har du tankar, idéer eller synpunkter kring de byggnationer som sker? Tveka inte att kontakta oss på info.nsm@skane.se.

Vi håller fler Pulsmöten!
På Pulsmötena varje onsdag blir du uppdaterad om byggaktiviteter under kommande vecka och hur de påverkar dig och eventuellt din verksamhet.

Vi har startat upp pulsmöten på Jan Waldenströms gata 18, onsdagar kl 9.20-9.35.
Pulsmötet på Inga Marie Nilssons gata 47 är oförändrat onsdagar kl 9.00-9.15.

Här kan du lätt ställa frågor eller framföra idéer som rör om- och nybyggnationerna på området.

Välkommen!

När

Onsdagar

Vart

Inga Marie Nilssons gata 47

Tid

09.00-09.15

När

Onsdagar

Var

Jan Waldenströms gata 18

Tid

09.20-09.35

Vi bygger för bättre vård

Se vad som händer på sjukhusområdet i Malmö.
 

God jul & Gott nytt år
önskar
 Projekt Nya sjukhusområdet Malmö

Regionfastigheter
Nya sjukhusområdet Malmö
Inga Marie Nilssons gata 21

E-post: info.nsm@skane.se
Instagram @nyasjukhusomradetmalmonsm

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera