Nyheter från projektet Mars 2018
Next step – en palett med många olika insatser


Med fem månader kvar av projektet arbetar vi för fullt med att nå alla mål och tydliggöra de resultat och budskap vi särskilt vill föra vidare.
 
I flera fall når vi faktiskt högre än målen; 195 godkända 6-månadersexperiment istället för planerade 176! MAX4ESSFUN ska dessutom hålla två extra sommarskolor– allt inom ordinarie projektbudget. Kick-startprogram för medföljande samt forskardatabaser är ytterligare ”bonus-resultat” som vi inte hade planerat för i den ursprungliga ansökan.
 
Parallellt arbetar vi med ”Next step” – vad händer efter projektet? Vi försöker teckna bilden av en ”palett” med många olika delar som tillsammans formar de fortsatta insatserna. Många saker kan i nästa fas vara mogna för övergå till ordinarie verksamhet, medan andra ämnesområden lämpar sig för nya projektansökningar. Vi undersöker bland annat vilka relevanta program och deadlines vi kan förhålla oss till.
 
För att utveckla tankarna på ett projekt om praktikplatser på forskningsanläggningarna håller vi ett Strategiskt forum den 5 april, då vi diskuterar möjliga idéer att gå vidare med. I kalendern nedanför finns link/länk där kan ni anmäla er – varmt välkomna!
 
Vid månadsskiftet mars/april hälsar vi Kristina Sandberg Hrbinic välkommen tillbaka som projektsekreterare inom Strategisk plattform efter sin föräldraledighet/barselsorlov. Vi har dessutom kvar vår vikarie Louise Svensson fram till projektavslutningen. Därmed har vårt samlade svensk-danska projektteam riktigt goda resurser för att genomföra slutredovisningen av projektet.
 
Många hälsningar från oss i projektledningen
/Eskil, Jakob, Louise och Anna

KalenderAPRIL
5

Tilmelding til Strategiskt forum
Big Science Business Forum i Köpenhamn


Big Science Business Forum (BSBF) hölls för första gången i Köpenhamn den 26-28 februari 2018. Fokus var primärt på leverantörer till stora forskningsanläggningar (t.ex. ESS, MAX IV och CERN). Med över 1000 deltagare och utställare var BSBF en stor framgång.
 
På mässan fanns europeiska Big Science-anläggningar på plats för att diskutera inköp för totalt 12 miljarder euro under de kommande fem åren. För svenska och danska företag var detta en fantastisk möjlighet att komma i direktkontakt med representanter från anläggningarna, boka enskilda möten, lyssna på föredrag och diskutera samverkansmöjligheter med andra företag.
Mässan samlade representanter från 8 av världens främsta anläggningar och över 700 representanter för företag från hela Europa.

Till konferensen bjöds företag in genom vårt projekt ESS & MAX IV: Cross Border Science and society i samarbete med BigScience.dk och IUC Syd/Big Science Sweden

Riki Virc från företaget DVel tyckte det är perfekt med en konferens som fokuserar på affärsmöjligheter. Svenska och danska leverantörer har ett mycket gott rykte bland forskningsanläggningarna. 

Kontakt: Henrik.berven@skane.se


Greater Copenhagen och projektet presenterades på BSBF
 


I anslutning till BSBF-konferensen höll delprojektet Internationell Attraktionskraft  (Copenhagen Capacity och Invest in Skåne) ett lunchseminarium med titeln ”Att etablera eller expandera ett företag i Greater Copenhagen regionen”.

Programmet var utformat för att ge deltagarna en bra bild om hur det är att driva företag i Danmark och Sverige med allt från juridiska aspekter till praktiska frågor. Utländskt ägda företag pratade om fördelarna med att vara i regionen och International House Copenhagen presenterade sitt arbete och aktiviteter relaterade till de nykomna, internationella anställda och deras medföljande. Det var cirka 25 deltagare med ett antal internationella företagsrepresentanter.

Kontakt: gezim.kiseri@skane.se

Seminarium om “Bid, Quality, and Standards”

Delprojekt Regional leverantörsbas arbetar på olika sätt för att öka möjligheterna för företagen/industrin att göra affärer med forskningsanläggningarna. Ett exempel på detta är det seminarium som hölls i Hørsholm om upphandlingar/udbud med fokus på ESS och deras regler, standarder och kvalitetskrav.
Mirko Menninga och Mattias Skafar från ESS var på plats och presenterade och deltog i mycket uppskattade workshopar. Ett tjugotal deltagare, från både svenska och danska företag, ställde frågor och bidrog med erfarenheter och synpunkter baserade på anbud och affärer med forskningsanläggningar.

Seminariet var givande, både för företagen och för ESS. Det fanns mycket utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte. Många kontakter knöts för framtida samarbeten.

Kontakt: mats.larsson@iucsyd.se

Step by Step-guide skal hjælpe internationale borgere

Find bolig, få NemID/BankID, find en fritidsaktivitet – der er mange ting at tage stilling til, når man ankommer til et nyt land. En ny Step by step-guide kan dog være en hjælp for internationale borgere, der vælger at flytte til Øresundregionen.

Guiden er lavet som en checkliste, som de internationale kan krydse af løbende, og den giver dem et klart og bredt overblik over, hvad de bør vide og gøre ved ankomst til enten Danmark eller Sverige. Det er desuden muligt at gemme sine afkrydsninger, samt printe eller sende checklisten til en mail og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

I alt har flere end 20 testpersoner hjulpet med at kvalificere indhold og funktionalitet, og checklisten har allerede haft flere end 4200 besøgende siden den blev lanceret i december. I slutningen af denne måned vil den blive markedsført bredt, herunder på sociale medier.

Checklisten er lavet som en del af delprojekt ’Välkomnande av internationella talanger’, og den findes her.

Final MAX4ESSFUN Annual Meeting – a Great Success

On March 12-13 2018 the final MAX4ESSFUN Annual Meeting took place in Copenhagen. The topic was “Learnings about the newest techniques/beamlines at neutron and synchrotron x-ray facilities with particular emphasis on ESS and MAX IV”.

A total of 145 participants visited the Annual Meeting to hear scientific keynote speakers and young MAX4ESSFUN researchers from across the ÖKS region talk about the newest techniques/beamlines and their research projects where the techniques have been applied. The meeting was divided into 9 sessions with their own unique focus, session leader and young researchers. Some of the topics were: "NanoMAX – The Hard X-ray Nanoprobe", "Neutron Spectroscopy (BIFROST)", "Femto-second spectroscopy - The European XFEL and ultrafast measurements” and many others. You can see the whole programme, all the speakers and topics by clicking here. Four representatives from the MAX4ESSFUN steering committee moderated and introduced each session.
 
Networking Cross Borders
At the Annual Meeting many of the session leaders underlined the importance of the MAX4ESSFUN programme and how it has added value to the scientist community. E.g., in the introduction to the session of NanoMAX, Ulf Johansson from MAX IV said:
“Thanks to the MAX4ESSFUN programme we have gotten in contact with scientist groups, which otherwise would had taken much longer time to get in contact with”.

At the Annual Meeting there was also time for networking as the meeting included a poster session, two times lunch, breakfast and a dinner. All the posters have been collected in a poster magazine which you can find online at the MAX4ESSFUN homepage.  

 

Young Scientists in MAX4ESSFUN: Jonatan Wårdh

Jonatan Wårdh holds an MSc in Engineering Physics from Chalmers University of Technology in Gothenburg. He is currently in his third year of his doctoral studies at the department of physics at Gothenburg University, which closely collaborates with the physics department at Chalmers.
 


In his MAX4ESSFUN-project, he has studied the theoretical framework of pair-density wave states (PDW) in cuprate superconductors. PDW is a kind of periodically modulated superconductivity, or striped. Superconductors have an exceptional ability to conduct strong electrical currents without resistance and can for example be found in health care through magnetic resonance imaging. However, superconductivity is difficult and expensive to manage as it only emerges at a very low temperature and the material needs to be cooled down with, for instance, liquid nitrogen.
 
Developing theoretical framework
Cuprate superconductors show a vast degree of different orders besides superconductivity (e.g. spin and charge orders). However, how these orders develop and their relation to superconductivity is less known and more experimental data is needed. That is why Jonatan and his supervisor Mats Granath at Gothenburg University chose to look at different ways to study properties of superconductivity to better understand how it works and tried to set up a model for research in this field.

“Hopefully we will be able to design more manageable superconductors in the future – so called high temperature superconductors. The overarching goal is to find superconductors that emerge in room temperature”, Jonatan explains.

Previous theories on pair-density wave states have been assumptive and researchers have seen evidence for their existence and some of their properties, but do not know exactly how they develop. What is missing is basic theory and experimental data that can tell us to what extent these states exist.

“We have come a long way through our work regarding how we can increase our understanding of these materials and their properties, but there is still a lot left to do.”
 
Cross-border exchange
Jonatan explains that the knowledge required for his research project at Gothenburg University was rather restricted, and the MAX4ESSFUN-project provided a great bench marking opportunity.

“We felt rather alone in this research at Gothenburg University, my supervisor and I. To get in contact with our Danish colleagues was very informative and strengthened our work!”

Through his co-supervisor, Brian Møller Andersen and his research team at the Niels Bohr Institute at the University of Copenhagen, Jonatan could draw on the Danish expertise in this research field and gain new insights. Jonatan travelled to Copenhagen in June and in December and the Danish co-supervisor was thereafter involved in the project via continuous e-mail contact. During his time in Denmark Jonatan had the opportunity to discuss his work with Brian and learn from several other researchers at the university as well. The collaboration with the University of Copenhagen has been proven to be quite fruitful and Jonatan thinks that it will continue in the future.

“Cooperation is important for research progress and given the tough competition in the research community, collaboration in Scandinavia is essential”, Jonatan points out.

Future plans in Scandinavia
Jonatan mainly works as a theorist and has therefore not been working on experiments through the MAX4ESSFUN-project. He notes that this is an exciting area of research and could imagine working with experimental research in the future.

“The establishment of the ESS and MAX IV in Sweden strengthens the whole of Scandinavia as a centre for this type of research projects. I would very much like to live in Scandinavia in the future and therefore it is especially great that these research facilities enable such research here as well! “

Short facts:

Young researcher: Jonatan Wårdh                  
Experiment: Effects of a Supercurrent on the Magnetic Spectrum in Cuprate Superconductors with Co-Existing Magnetism.
Experiment period: 2017-08-01 – 2018-01-31
Supervisor: Mats Granath, Chalmers University of Technology
Co-supervisor: Brian Møller Andersen, University of Copenhagen
 

Månedens partner: IUC Syd
Månedens partner i marts 2018 er IUC Syd, hvor vi har talt med Mats Larsson.

IUC - Industriella Utvecklingscentra, med IUC-bolag i forskellige regioner i Sverige, arbejder på at implementere den svenske regerings strategi om ’Smart Industri’. På IUC Syd arbejder Mats og hans kollegaer især med at oplyse virksomheder om muligheden for at blive leverandører til storskala-anlæg som ESS og MAX IV. Den samme indsats laver Big Science DK i Danmark og i delprojektet ’Regional Leverantörsbas’ arbejder de to organisationer tæt sammen om at besøge, deltage på messer som fx Big Science Business Forum og arrangere workshops og seminarer om emnet. Derudover har de arrangeret studierejser til forskningsanlæg og kurser for virksomheder om storskalaanlæg. Vi har talt med Mats Larsson om deres erfaringer med projektet.
 
Stor læring
Mats fortæller, at de har lært meget via projektet: Vi har skapat stort intresse bland många företag i Sverige för att bli leverantörer och ett antal företag har fått beställningar från forskningsanläggningar, både från ESS och Max IV och från utländska anläggningar, så det är verkligen positivt”, fortæller Mats og fortsætter, ”Vi har lärt oss mycket och fått inspiration genom vårt samarbete med Big Science DK. Sedan några månader tillbaka startar vi upp Big Science Sweden som ska driva denna verksamhet över hela Sverige, finansierat av Vinnova.”
 
Samarbejdet har været godt
Samarbejdet med Big Science DK har givet Mats og hans kollegaer adgang til nyttig viden fortæller han. ”Vi har haft stort utbyte av samarbetet med Arne Jensen og Big Science DK. När vi startade med projektet, hade vi aldrig tidigare arbetat med Big Science. Vi fick uppdraget med att engagera företag från Region Skåne samtidigt som ’Cross Border Science and Society’-projektet startade. Allt vi kan, har vi lärt oss genom samarbetet i projektet och med Industriell Plattform. Det har varit väldigt lärorikt och vi har på olika sätt fått kunskaper om hur big science-anläggningar fungerar, och vilka komponenter som finns, samt kännedom om vilka leverantörer som kan leverera. Så det är vi väldigt tacksamma för”.
 
Overraskende stor interesse
Mats fortæller, at der har været overraskende stor interesse for projektet. ”Vi har blivit överraskade över hur stort intresset i Sverige har varit för denna verksamhet. Vi har lockat fler deltagare till våra workshops än vad vi trodde.” Og det lover godt for i fremtiden skal de arbejde meget mere med emnet i Big Science Sweden. Mats fortæller: ”Projektet är redan förankrat hos oss. Genom att starta upp Big Science Sweden har vi en finansiering för att driva verksamheten vidare under tio års tid tillsammans med fyra universitet; Chalmers, Lund, Uppsala och Luleå tekniska universitet. Det ser vi självklart fram emot”, slutter Mats.
 


Læs mere om Big Science Sweden her