Hejdå Sverigeförhandlingen

Dela nyhetsbrevet:

#45 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

15 DECEMBER 2017

Hejdå Sverigeförhandlingen

Det har varit ett intensivt sista år för Sverigeförhandlingen. Senast 31 december ska slutrapporten lämnas till regeringen och kommitteen upplöses. Så vad minns vi från förhandlingen 2017, och inte minst - vad ser vi fram emot under kommande år?

Skånes budöverlämning med Sverigeförhandlingens Hans Rode och HG Wessberg samt Mikael Stamming.

Mikael Stamming, strategisk rådgivare i Region Skåne, vad minns du särskilt från 2017?

– 2017 var året då Sverigeförhandlingens olika ramavtal kom på plats. För Skåne, som är flerkärnigt, så blev det avtal med Malmö, Helsingborg och Lund. Vidare har Trafikverket och danska Trafikministeriet börjat lägga upp planerna för en flerårig utredning om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Vad ser du fram emot 2018?

– Naturligtvis regeringens beslut om Nationella planen och det viktiga beslutet om en framtida ny höghastighetsbana. Är regeringen modig och vågar lånefinansiera en snabb utbyggnad, eller faller man för rädslan och väljer att anslagsfinansiera hela utbyggnaden?

– Hur ser regering ut efter valet i september, som ska föra framtidsplanerna och visionerna vidare?

Stina Nilsson

Stina Nilsson, projektledare för Region Skånes arbete med Sverigeförhandlingen, vad minns du särskilt från 2017?

– Avtalet med Sverigeförhandlingen Hässleholm - Lund som utgår från 320 km/h, centralt belägna stationer i Hässleholm, Lund och en permanent kopplingspunkt till Södra stambanan och Skånebanan i Hässleholm. Och så klart storstadsöverenskommelserna med Malmö, Lund och Helsingborg som möjliggör ökad kapacitet och attraktiv kollektivtrafik. Det kommer också hela Skåne till gagn eftersom de regionala resorna ofta startar eller slutar med en lokal resa i dessa städer.

Vad ser du fram emot 2018?

– Jag hoppas att man på nationell nivå under året beslutar om en blocköverskridande överenskommelse som innebär en snabb utbyggnad av höghastighetsjärnväg för 320 km/h. Fortsatt arbete med nya Öresundsförbindelser och att storstadsåtgärderna tar steg mot förverkligande.

Så tycker Skåne om förslag till Nationell transportplan

Region Skåne har nu lämnat in sitt yttrande om Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I många avseenden delar regionen förslagets prioriteringar, men lyfter särskilt att det krävs ett större ekonomiskt utrymme för nödvändig upprustning av svensk väg- och järnvägsinfrastruktur. Lösningen? Lyft höghastighetsjärnvägen ur anslagsfinansiering och hitta alternativ finansiering.  

FEBRUARI
2

BYGGSTART SVERIGE 2018

Välkommen till den nationella konferensen med tema Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen? 

När: 2 februari, kl. 10.00-15.30
Var: Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Konferensen är konstnadsfri men utebliven närvaro utan avanmälan senast 28/1 debiteras 800 SEK

Samlat upprop för Västkustbanan

Det är dags att bygga klart Västkustbanan uppmanar politiker, utvecklingsaktörer, näringsliv och akademi i ett gemensamt upprop för dubbelspår.

Undertecknare är bland andra Crister Fritzson - vd SJ, Gunnar Hagman - vd Skanska Sverige, Carin Stoeckmann - vd Byggmästarn i Skåne AB, Stephen Hwang - rektor Högskolan i Halmstad och Kenneth Nilsson - vd Resurs Bank AB.

Varför krävs 320 km/h?

1964 lanserade Japan sin första höghastighetsbana. 2017 planerar Sverige för en som inte är snabbare. Se filmen som förklarar skillnaden mellan att bygga nya stambanor för 250 km/h versus 320 km/h.

Följ oss för de senaste uppdateringarna!
@byggstartskane
skane.se/sverigeforhandlingen
byggstartskane.se

 

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00