Satsning som stärker livemusiken i Skåne

Föreningen Skånsk Live får 850 000 kronor från Region Skåne för att bidra till ett mångfaldigt ökat utbud av popmusik i hela Skåne. Satsningen innebär fler konsertarrangemang, ett breddat musikutbud och fler speltillfällen för artister och band runtom i Skåne.

Bildtext: Konsert med artisten Magnus Carlsson på The Tivoli i Helsingborg. Foto: Niklas Lydeen

Bild från filmen Trädgårdsgatan av debuterande långfilmsregissören, Olof Spaak och producerad av Sofie Palage. Båda har ingått i Film i Skånes tidigare talangsatsningar. Foto: Lucky Dogs

Region Skåne stärker lågbudgetlångfilm

Region Skåne stärker Film i Skåne med 1 miljon kronor för att fortsatt kunna attrahera och stimulera långfilmsdebutanter med produktioner inom lågbudgetlångfilm.

Gitte Grönfeld Wille, kulturchef i Region Skåne. Foto: Kennet Ruona

Trans Europe Halles leder stort europeiskt projekt

Kulturorganisationen Trans Europe Halles i Lund har beviljats medel från EU-kommissionen för att leda ett stort europeiskt projekt i vilket 37 organisationer från 21 länder medverkar. Region Skåne är en av 8 organisationer i konsortiet för projektet.

Memory Wax får utvecklingsbidrag från Region Skåne för att bland annat arbeta med dans i det offentliga rummet. På bilden dansare Johanna Jonasson. Foto: Miguel Azcue

Region Skåne satsar 2,4 miljoner kronor på kulturprojekt

17 aktörer får utvecklingsbidrag i Region Skånes senaste fördelning av utvecklingsbidrag. Drygt 2,4 miljoner kronor går till konst och kulturaktörer runt om i Skåne. Memory Wax som under 2019 firar 15 år som danskompani är en av de 17.

Omslagsfoto: Michael Thomas

Första kartläggningen av samtida professionell cirkus i Skåne

Region Skåne har tagit fram en första kartläggning av cirkusområdet i Skåne. Genom rapporten presenteras hur situationen ser ut idag för samtida professionell cirkus och vilka möjligheter och behov av utveckling som finns för framtiden.

Ifö Center får bidrag för att arbeta med digitala verktyg för att nå en större publik. På bilden verk av Thiago Goms samt i mitten en mandala av Sigrid Wallskog. Foto: Kulturförvaltningen

Bidrag till developer in residence

Fem skånska kulturaktörer får möjlighet att undersöka hur digitala verktyg kan användas i arbetet med besöksutveckling, publikkontakt och att nå nya målgrupper genom bidrag från Region Skåne.

Kunskap och inspiration för nordiskt samarbete

Mer än 160 tjänstepersoner och politiker från de nordiska länderna, inklusive kulturministrarna från Färöarna, Island, Sverige, Norge och Åland, deltog i Nordiska kulturpolitiska toppmötet i maj 2018 i Malmö.

I en samlad rapport från mötet kan du ta del av reflektioner, slutsatser och medskick till framtida nordiska samarbeten

Magnus Engvall ny utvecklare film och rörlig bild

Den 26 november börjar Magnus Engvall på Region Skånes kulturförvaltning som utvecklare film och rörlig bild. Magnus Engvall är idag filmkonsulent på Filmregion Sydost, baserad i Kalmar.

Region Skånes kulturförvaltning
205 25 Malmö
Växel: 040-675 37 50
E-post: kultur@skane.se
Webb: skane.se/kultur

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera