Oktober 2018

Vet ni om att Europas främsta materialforskningsanläggningar finns i Skåne? Ja, det vet ni såklart! Den nationella synkrotronljusanläggningen MAX IV finns redan på plats utanför Lund och den europeiska neutronanläggningen ESS håller på att byggas en bit bortanför. Men vad krävs för att vi i närområdet ska kunna utnyttja möjligheterna med att dessa anläggningar byggs i Skåne?

Region Skåne och Region Hovedstaden har under tre års tid lett ett gränsöverskridande EU-projekt tillsammans med 26 universitet, myndigheter och kommuner som just syftat till att utnyttja möjligheterna med ESS och MAX IV.

Genom projektet har vi kunnat bredda den regionala användarbasen genom att lära inte mindre 194 unga forskare från Öresundsregionen, Västsverige, Norddanmark och Sydnorge att använda sig av de tekniker som erbjuds på ESS och MAX IV i sina respektive forskningsområden.

Och projektet har uppnått flera konkreta resultat. Förutom de 194 unga forskarna som fått lära sig använda synkrotronljus och neutroner i sin forskning, har projektet även medverkat till en lagändring för utomeuropeiska gränspendlare i Danmark. De regionala marknadsföringsbolagen Invest in Skåne och Copenhagen Capacity har gemensamt tagit fram olika paket för att marknadsföra Öresundsregionen med hjälp av forskningsanläggningarna och Region Skåne har beslutat att stödja International Citizen Hub i Lund för att förbättra välkomstservicen för internationella forskare och andra som kommer till Skåne.

Ett annat konkret resultat av projektet är Big Science Sweden, som verkar för att svenska företag ska ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från stora internationella forskningsanläggningar som ESS. Region Skåne är både en av initiativtagarna till detta och medverkar i det konsortium som leder Big Science Sweden.

Nu fortsätter vårt arbete med att utnyttja möjligheterna med ESS och MAX IV, bland annat genom att vi vidareutvecklar arbetet med Skånes internationella innovationsstrategi och att vi deltar i ansökan om ett nytt EU-projekt som denna gång ska inkludera forskningsanläggningarna DESY och European XFEL i Hamburg.

Ulrika Geeraedts
Utvecklingsdirektör, Region Skåne

Internationellt samarbete

Utnyttja möjligheterna med ESS och MAX IV

Genom att lära unga forskare att använda teknikerna vid ESS och MAX IV, stärka kopplingen till näringslivet och utveckla marknadsföringen om vår forskningsregion har Interreg-projektet "ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society" satsat totalt 19 miljoner EUR på ökat gränsregionalt samarbete.

Att få talanger att stanna i regionen och minska gränshinder har varit ytterligare insatser för att maximera nyttan av anläggningarna för Sverige, Danmark och Norge.

Näringslivsutveckling

Regionala innovationsmönster

Hur ser Skånes innovationsprofil ut för olika branscher? Och i jämförelse med andra regioner? Rapporten ger en översikt över forskningsläget inom innovationsområdet. Vidare beskrivs de regionala innovationstrenderna baserat på en unik databas som samlat innovationer inom tillverkningsindustri och informations- och kommunikationsteknologi under fyra decennier.

OKTOBER
28

Miljö och klimat

Skåneleden 40 år

Skåneleden fyller 40 år i år och därför bjuder Region Skåne in allmänheten och samarbetspartners till en höstvandring söndagen den 28 oktober. Vandringen planeras till Kust till kust-leden, etapp 3 Östafors-Bökestad, eftersom det är en av de första etapperna som anlades för 40 år sedan.

Mål: världens längsta konstutställning på Skåneleden

Genom projektet Skåneleden Konst vill Region Skåne i samarbete med Wanås Konst och kommunerna i nordöstra Skåne se över möjligheten för vandrare att uppleva internationell samtida konst skapad för utvalda platser på Skåneleden. Projektets vision är att skapa världens längsta konstutställning i naturen med samtida internationell och platsspecifik konst med målet att fler målgrupper ska hitta ut i naturen samtidigt som folkhälsan gynnas. Satsningen är också viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv och bidrar till att Skåne blir en stark destination inom outdoor- och besöksnäring, både regionalt, nationellt och internationellt.  

NOVEMBER
16

Samhällsplanering

Skånskt Cykelforum 2018

Nu kan du anmäla dig till årets upplaga av Skånskt Cykelforum som går av stapeln den 16 november på Elite Hotel Ideon, Lund. För andra året i rad samlas ledande cykelaktörer för att utbyta kunskap och erfarenheter om hur vi tillsammans kan göra Skåne till Sveriges främsta cykelregion. Alla som på något sätt arbetar med cykelutveckling, mobilitet och infrastruktur är välkomna!

I år har du även chansen att delta i en bildutställning på Skånskt Cykelforum. Fotografera bra eller dåliga cykellösningar enligt dig och publicera på dina sociala medier under #skånecykel. Du kan också mejla dina fotografier direkt till cykelforum@skane.se. Motivera gärna varför du tycker det är en bra eller dålig lösning.

Cykla i Skåne: Digital cykelvägsplanerare

Med den digitala cykelkartan och reseplaneraren www.cyklaiskane.se så hittar du lätt den snabbaste och/eller säkraste vägen att cykla. Tjänsten har Region Skåne tagit fram i samarbete med Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad. Den bygger på data från den nationella vägdatabasen. Med denna som grund kan vi inte bara förbättra vägdatabasen utan vi får även idéer och underlag till att planera, förbättra och bygga ny cykelinfrastruktur. På så sätt gör vi det enklare för fler skåningar att välja cykeln!

NOVEMBER
30

Skånskt Bostadsforum 2018

Varmt välkommen till Skånskt Bostadsforum den 30 november 2018! Skånskt Bostadsforum är en heldagskonferens för samtliga aktörer på bostadsmarknaden i Skåne.

Under konferensen diskuteras och problematiseras bland annat den skånska bilden av bostadsmarknaden samt finansiering av bostäder. Dagen avslutas med ett samtal med riksarkitekten Christer Larsson. Detta är en gemensam punkt i samarbete med Boverkets PBL kompetensdagar som pågår samtidigt på Malmö Live.

Skåne först med regional strategi för gestaltad livsmiljö

Kulturnämnden och regionala utvecklingsnämnden har under september tagit beslut om en gemensam strategi för området gestaltad livsmiljö. Syftet är att tydliggöra Region Skånes roll kopplat till området arkitektur, form och design – den gestaltade livsmiljön. Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö med fyra strategiska insatsområden är basen för fortsatt arbete.

Sök stöd för internationalisering

Som skånskt småföretag kan du söka stöd för internationalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige.

Internationaliseringscheckar

Region Skånes miljövårdsfond

Har du en idé som skulle kunna förändra Skånes miljö till det bättre? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling.

Region Skånes miljövårdsfond

Utvecklingsmedel för biogas

Har du en idé som bidrar till att vi når våra skånska biogasmål? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling via våra utvecklingsmedel.

Utvecklingsmedel för biogas
OKTOBER
19

Kalendarium

Region Skåne arrangerar och medarrangerar ett stort antal seminarier, workshops och konferenser inom våra olika verksamhetsområden för Skånes utveckling.

Vill du läsa mer?

Region Skåne publicerar löpande rapporter, analyser och handlingsplaner på vår hemsida.

Strategier och rapporter

Vill du lära dig mer?

Region Skåne arrangerar eller deltar i flera seminarier runt om i Skåne.

Kalendarium

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD
http://utveckling.skane.se

Växel:
044-309 30 00