Färdplansnytt

Utskick till aktörer intresserade av biogasens utveckling i Skåne, inom och utom Skånes färdplan för biogas. Färdplanen är en gemensam kraftsamling mellan 70 biogasaktörer och organisationer för att driva på biogasutvecklingen. Region Skåne samordnar arbetet. 

Stöd till ansökan för projektet Plant Protein Factory

Den 24 augusti beviljade regionala utvecklingsnämnden 1,4 MSEK till SLU Holding AB för en ansökan till Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation Steg 2 för projektet Plant Protein Factory med en totalbudget på över 20 MSEK. Syftet med projektet är att analysera hur nya affärsmodeller för biogasnäringen kan skapas genom att i anslutning till biogasanläggningar etablera en anläggning för förädling av näringsämnen och proteiner ur grönmassa där rester används för biogasproduktion. SLU Holding AB vill med projektet Plant Protein Factory etablera en pilotanläggning för utvärdering av lämpliga grödor  med ambitionen att efter projektets avslut ha tillräckligt med underlag för att etablera en fullstor anläggning. Projektet kommer att pågå mellan hösten 2018 och hösten 2020.

Är du intresserad av projektet? Kontakta carl.jonson@slu.se för ytterligare information.
 

Studieresa till Nordirland

Biogas Väst planerar under hösten en studieresa till Cryo Purs första kommersiella anläggning på Nordirland. Skånska aktörer intresserade av mer småskalig LBG-produktion med Cryo Purs teknologi är välkomna att följa med på resan.

LBG till tung transport, industri och sjöfart

Är din organisation intresserad av att genomföra insatser för att öka efterfrågan på flytande biogas för tung transport, industri och sjöfart?
Hör av dig till Ola Solér, ola.soler@skane.se.

Sök utvecklingsmedel för biogasprojekt

Har du en idé som bidrar till att vi når våra skånska biogasmål? Är din projektidé inom fokusområdet användning, marknad och efterfrågan? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling via våra utvecklingsmedel. Välkommen med din ansökan!

Ha en skön höst

önskar Ola och Fanny, Region Skåne.


Ola Solér, processledare,
ola.soler@skane.se
Fanny Hall, studentmedarbetare,
fanny.hall@skane.se

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00