Information från auktorisationskansliet till auktoriserade audionomföretag.

Årsrapport 2017 nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering

Rapport med uppgifter om Skånes mottagningar ligger nu på Habilitering och hjälpmedels hemsida.

Patient – lärande exempel organisatorisk gränsdragning

Auktorisationskansliet har fått in synpunkt från en audiologisk mottagning om ett patientärende som orsakat problem för patient och för dem. Vi lyfter frågan här som ett ”lärande exempel”.

Det gäller en patient med ett radikalopererat öra och ett ”friskt” öra. Patienten togs emot av en auktoriserad audionommottagning för rehabilitering på sitt ”friska” öra. När det därefter blev aktuellt med utprovning av hörapparat på det opererade örat sände man remiss till audiologisk avdelning med motiveringen ”Komplettering av hörapparat på radikalopererat öra, så tillhörighet för detta öra är hos audiologiska avdelningen”.

Den korrekta hanteringen är inte inleda rehabilitering alls på auktoriserad audionommottagning och att remittera redan då rehabilitering med hjälpmedel på det friska örat var aktuellt – vi rehabiliterar inte öron utan patienter. 

Väntetidsrapport för månadsskiftet oktober-november

Senast 2018-11-02 måste vi ha ert underlag för väntetidsläget månadsskiftet oktober-november.