November
28

Välja rätt?

Frukostseminarium om den könssegregerade arbetsmarknaden

Kom och lyssna på Una Tellhed universitetslektor som forskat om ungas gymnasieval och vad som påverkar det. Una kommer även samtala med Ana-Maria Deliv från förskoleförvaltningen i Malmö, som har flest andel män som arbetar i förskolan i Sverige.

När

Onsdagen den
 28 november

Var

Biograf Spegeln
Stortorget 29
Malmö

Tid

Kl. 7.30-9.00


Program:
Kl. 7:30 Vi bjuder på frukost.
Kl. 8:00 Una Tellhed, universitetslektor med inriktning på den könssegregerade arbetsmarknaden. Una berättar om sin forskning där 2600 gymnasieelever intervjuats om sina val och vad som påverkat deras val gällande utbildning och yrke.
Kl. 8:30 samtal mellan Una Tellhed och Ana-Maria Deliv, kvalitetschef på förskoleförvaltningen i Malmö, som är de som har högst andel män som arbetar i förskolan. Samtalsledare är Martina Skrak, jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen Skåne.
 
Samtalet kommer livestreamas på ettjamstalltskane.nu

Kontaktperson: Martina Skrak, martina.skrak@lansstyrelsen.se

Kompetenskalas
26 - 30 november 2018

Den här aktiviteten är en del av Kompetenssamverkan Skånes (KoSS) konferens Kompetenskalas som pågår runt om i Skåne under vecka 48.

Kompetenssamverkan Skåne
Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland skånska aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne.
I KoSS samverkar: Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd samt Region Skåne