NYHETSBREV

2018-09-06

Revideringen av Strategier för Det flerkärniga Skåne

För att på ett enkelt sätt kunna kommunicera vad som är på gång med revideringen av Strategier för Det flerkärniga Skåne kommer statusuppdateringar löpande att presenteras i Strukturbild för Skånes nyhetsbrev.
 
Som ett första steg görs nu en uppföljning av innehåll och kartor för de fem strategiområdena för att få en nulägesbild samt identifiera förändringar sedan 2013, då strategierna antogs. Det kommer även att göras en kvantitativ utredning över hur översiktsplaner och delregionala planer förhåller sig till den regionala nivån.

Samtidigt har vi det eventuella nya uppdraget enligt propositionen om En ny regional planering i åtanke. Arbetet är upplagt så att de utredningar som görs ska kunna nyttjas oavsett hur det blir efter valet, då propositionen beslutas i riksdagen.

Almedalsseminarium om regional planering

Under Almedalsveckan den 6 juli anordnade Region Skåne ett välbesökt seminarium om möjligheter och utmaningar med en regional fysisk planering. Utgångspunkt för samtalet var regeringens proposition En ny regional planering i vilken Region Skåne och Stockholms läns landsting särskilt pekas ut som regionplaneorgan.
 
På seminariet resonerade bostadsministerns statssekreterare Alf Karlsson (MP) tillsammans med representanter från myndigheter, kommuner och regioner om vilka förväntningar det finns på den nya regionala planeringen och vad som väntas vara de främsta nyttorna och effekterna.

Tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne

Region Skåne har sökt och beviljats medfinansiering från Tillväxtverket till ett projekt om tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne. Syftet med projektet är att öka den gemensamma kunskapen och förståelsen för stadsbyggandets möjligheter att skapa attraktivitet. Projektet hämtar inspiration från liknande studier som har genomförs i Göteborgs- och Stockholmsregionen.

Projektet genomförs i samverkan med Tillväxtverket, Helsingborgs stad, Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Tomelilla kommun och Simrsihamns kommun. 

Strukturbild för Skånes kartbank uppdaterad

På Strukturbild för Skånes kartbank finns över 600 kartbilder inom olika områden tillgängliga för nerladdning och användning. Under sommaren har den återkommande statistiken avseende befolkningsförändringar, pendling, sysselsättningsförändringar m.m. uppdaterats.

DESIRE: utställning om arkitektur och vår framtida livsmiljö

Region Skåne medverkar på utställningen DESIRE på Form/Design Center i Malmö, där offentliga och privata aktörer ges en plattform för att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur.
 
Region Skånes utställningsbidrag syftar till att skapa diskussion om några av kärnfrågorna i den regionala planeringen såsom markanvändning i utveckling av stationsnära lägen. Med 3D-modeller visualiseras tre framtidsscenarier av en mindre stationsort år 2050.
 
Utställningen kostnadsfri och pågår t.o.m. den 23 september. Välkomna på ett besök!

Seminarium: Framtidens läkande miljöer – i rummet, huset och staden

Den 12-13 september arrangerar Sveriges Arkitekter två heldagar om arkitektur på Form/Design Center i Malmö. Under dagarna blir det diskussion, mingel, föreläsningar och seminarier.

Region Skånes medverkar och arrangerar ett seminarium den 13 september, kl. 11-12 och med tema Framtidens läkande miljöer – i rummet, huset och staden.

Seminariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs.

Skånskt Bostadsforum den 30 november

Anmälan till Skånskt bostadsforum 2018 har nu öppnat. Den 30 november på Malmö Live arrangerar Skånskt bostadsnätverk återigen Skånskt bostadsforum. Alla skånska aktörer på Skånes bostadsmarknad är välkomna till en dag av diskussion och fördjupning. Konferensens program släpps om några veckor men säkra din plats redan idag.

Parallellt med Bostadsforum på Malmö Live arrangerar Boverket PBL kompetensdagar den 29-30 november. För mer info kontakta pblkompetens@boverket.se

Utredningen Samordning för bostadsbyggande besökte Skåne

Den 28 augusti kom den särskilda utredaren Johan Edstav och medarbetare till Skåne för att informera om uppdraget Samordning för bostadsbyggande och träffa skånska kommuner. Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande. 

Efter informationsmötet träffade utredaren Johan Edstav flera intresserade kommuner. Ett konkret resultat av dagen var att den särskilde utredaren och Bjuvs kommun kom överens om ett fortsatt samarbete där kommunen erbjuds stöd i sitt utvecklingsarbete med Sellebergaområdet (det f d Findusområdet).

Skånska priser och stipendier inom arkitektur, miljö och design

Nu är anmälan öppen till Kreativa Skåne den 22 november i Malmö. Evenemanget är ett sätt att uppmärksamma skånska aktörer som gjort kreativa insatser inom design, arkitektur och miljö. Utöver prisutdelningen av Skånes arkitekturpris, Region Skånes miljöpris samt stipendier inom design och miljö är eftermiddagen fylld av inspirerande seminarier, mingel och underhållning. Missa inte att anmäla dig.
 

Seminarieserie Hållbar stadsutveckling

Under hösten arrangeras tre seminarier inom seminarieserien Hållbar stadsutveckling. Den 21 september är temat Trygghet i praktik och teori, från planering till verklighet. Seminariet kommer att vara på Dockplatsen 26 i Malmö kl. 13-16 med Tyréns som värd.  

Seminarieserien drivs av Region Skåne i samverkan med andra aktörer, däribland Fojab arkitekter, Trivector, Tyréns och ÅF. Syftet är att skapa en mötesplats för det offentliga, för akademin och för det privata kring aktuella stadsutvecklingsfrågor.
 
Kommande seminarier:

  • 21 September, kl. 13-16, Region Skåne, Dockplatsen 26 i Malmö
  • 19 oktober, kl. 13-16, Region Skåne, Dockplatsen 26 i Malmö
  • 7 december, kl. 13-16, Region Skåne, Dockplatsen 26 i Malmö

Skånskt Cykelforum i Lund den 16 november

Tillsammans med Lunds kommun bjuder Region Skåne in till Skånskt Cykelforum 2018. Dagen bjuder på inspirerande och kunskapshöjande inslag för dig som på ett eller annat sätt arbetar med cykelutveckling, mobilitet och infrastruktur.

Datum: 16 november 2018
Plats: Lund, Elite Hotel Ideon