Kulturnämndens budget för 2019 fastställd

Cristina Glad (L), vice ordförande och Magnus Lunderquist (KD), ordförande för Region Skånes kulturnämnd ser fram emot arbetet med prioriteringar i verksamhetsplan och budget för 2019.

Arbetet med att stärka tillgänglighet till konst och kultur fortsätter, barn och unga är prioriterade. En översyn av bidragssstrukturen ska göras och kulturförvaltningen får i uppdrag att, i dialog med kommunerna, analysera förutsättningarna för hur regionala satsningar i högre  utsträckning kan möta kommunerna. 

Foto: Kulturförvaltningen

Nuvarande regional kulturplan förlängs ett år

Arbetet med en ny regional kulturplan för Skåne behöver tid för reflektion och analys samt en stark förankring i Skåne. Kulturnämnden ser det som angeläget att den nuvarande förlängs med ett år för att skapa bästa förutsättningar och en väl förankrad kulturplan för åren 2021-2024.

Bibliotekarie Susanne Bengtsson bokpratar på äldreboendet Juvelen i Bara. Foto: Nils Bergendahl

Styrdokument – en klok investering för folkbibliotek

Biblioteksplaner kan vara kraftfulla strategiska styrdokument, enligt en studie från Lunds universitet som särskilt håller fram folkbibliotekets och folkbibliotekariers demokratiska roll.​​​​

Välkommen att nominera till Region Skånes kulturpris

Mellan den 18 februari och 22 mars är du välkommen att nominera till Region Skånes kulturpris för 2019. Personen du föreslår ska vara verksam, ha anknytning till Skåne och ha bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse.

Vandringspriset Häpnad är framtagen av Staffan och Enid Björklund, på uppdrag av Region Skåne. Foto: Kennet Ruona

Ny referensgrupp för Region Skånes kulturpalett

Region Skånes kulturpalett är både ett vandringspris och en prissumma på 100 000 kronor som går till en verksamhet som med framgång utvecklat kultur för, med, av barn och unga. Priset kan inte sökas.

En referensgrupp med representanter från kommunernas kulturförvaltningar och från Region Skånes kulturförvaltning tar fram förslag för beslut i kulturnämnden. Årets referensgrupp är nu utsedd.

Region Skånes kulturförvaltning
205 25 Malmö
Växel: 040-675 37 50
E-post: kultur@skane.se
Webb: skane.se/kultur

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera