Information från auktorisationskansliet till auktoriserade audionomföretag.

Ersättning tjänst 2019

Psykiatri, habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslutade 2019-02-15 att höja ersättningsnivåerna för auktoriserade audionommottagningar med 2,9% (enligt Landstingsprisindex LPIK) från och med 2019.
Samtidigt kommer utbetalning för momskompensation, 3% av ersättningen för utförda tjänster för privata företag (gäller ej offentlig enhet), att läggas samman med den ordinarie ersättningen. Syftet är att effektivisera administrationen och slippa eftersläpning.

Pris IT licenser 2019 

Nu är pris för IT-licenser klara. Det gäller VPN, auditbase och WebSesam. 

Noterat i Vårdgivarnytt - Vårdgivare i Skåne

Kom ihåg att stämpla högkostnadskort
Det är viktigt att alla frikortsgrundande vårdkontakter stämplas in i patientens högkostnadskort. Detta är enda sättet att få en sammanhängande bild av högkostnadsskyddet när patienten besöker vårdgivare i andra landsting eller privata vårdgivare i Skåne som inte är anslutna till WebPriva eller Pasis.
Observera att de nya högkostnadskorten med det uppdaterade beloppet för 2019 (1150 kronor) ännu inte går att beställa. Tillsvidare ska de befintliga högkostnadskorten användas. Informera däremot gärna patienten om ändringen av beloppet.

Väntetidsrapport för månadsskiftet februari-mars

Senast 2019-03-03 måste vi ha ert underlag för väntetidsläget månadsskiftet februari-mars.