Skåne - Nuläge och framtid

Välkommen till Grand Hotel i Lund torsdagen den 14 mars

Fokus för dagen är hur vi utvecklingsaktörer i Skåne gemensamt kan agera för att möta framtiden. Under förmiddagen kommer vi bland annat att få höra en presentation av nuläget genom rapporten "Hur har det gått i Skåne 2018?". Dessutom kommer några av Skånes aktörer ge sina perspektiv på hur vi möter våra utmaningar och möjligheter.

Under eftermiddagen kommer alla att få tycka till om vägen framåt. Utgångspunkten är det regionala utvecklingsarbetet i Skåne med målbilden från Skånes regionala utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030. Här gör vi en gemensam djupdykning inom tre temaområden: hållbar tillväxt, flerkärniga Skåne samt framtidstro och livskvalitet.

OBS! Dagen är fullbokad!

När

14 mars

Var

Grand hotell i Lund

Tid.

09:30-15:00

Program

09:30-10:00

Incheckning och kaffe

10:00-10:15

Välkomsttal av Anna Jähnke, ordförande i regionala utvecklingsnämden

10:15-11:00

Hur har det gått i Skåne?

11:15-12:00

Paneldiskussion om Skåne utmaningar och möjligheter - Hur agerar vi tillsammans?

  • Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
  • Stephan Müchler, verkställande direktör, Sydsvenska handelskammaren
  • Johnny Nilsson, ordförande, Nätverket för idéburen sektor Skåne
  • Christer Pålsson, kommundirektör, Bjuvs kommun
  • Anna Balkfors, kansliet för hållbar utveckling, Malmö stad
  • Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör, Region Skåne

12:00-12:50

LUNCH

12:50-13:10

Översynen av den regionala utvecklingstategin "Det öppna Skåne 2030": nuläge och framtid

13:10-14:20

Parallella seminarier om genomförandeprocessen av "Det öppna Skåne 2030" inom tre områden: 
- Hållbar tillväxt
- Flerkäriga skåne
- Framtidstro och livskvalitet

14:30-15:00

Vad händer nu?

Hur har det gått i Skåne?

Varje år släpps en digital rapport om läget i Skåne. Denna rapport är även en uppföljning av den regionala utvecklingstrategin. Den uppdaterade versionen släpps i sin helhet den 14 mars!

Översyn av den regionala utvecklingsstrategin "Det öppna Skåne 2030".

Region Skåne håller på att se över innehållet i den regionala utvecklingsstrategin. Se hur du kan bidra!

Region Skåne
291 89 Kristianstad
Växel: 044-309 30 00
E-post: Ida.L.karlsson@skane.se

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera