Skåne är redo för byggstart!

Dela nyhetsbrevet:

#44 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

27 OKTOBER 2017

Skåne är redo för byggstart av två nya spår

Idag tar infrastrukturminister Tomas Eneroth ett historiskt första spadtag i Åkarp. I tre decennier har det funnits planer på att bygga ut ett av landets mest trafikerade dubbelspår till fyrspår. Dagligen åker 56 000 resenärer på Södra stambanan mellan Malmö och Lund, en sträcka som nu får efterlängtad kapacitet och mindre störningar.

– Utbyggnaden innebär att vi kommer köra fler tåg. Därmed kommer det bli lättare för skåningar att pendla till sina jobb, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Det finns även stora behov att fortsätta utbyggnaden från Lund till Hässleholm eftersom kapacitetsbehovet där redan år 2025 beräknas vara omöjliga 148 procent. I Trafikverkets förslag till nationell plan föreslås byggstart i slutet av planperioden men denna behöver komma tidigare.

– Dagens spadtag är viktigt. Skåne har väntat många år på att förstärkningen mellan Malmö - Lund ska komma igång. Jag hoppas att fortsättningen från Lund till Hässleholm ska gå betydligt snabbare, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Catharina Håkansson Boman intervjuas

Varför ska Sverige bygga höghastighetsjärnväg för 320 kilometer i timmen? Sverigeförhandlingen ger dig tre huvudskäl.

Skånebanan löper mellan Helsingborg och Kristianstad

Aktörer vill se en utbyggd Skånebana

Skånebanan Helsingborg - Kristianstad är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår och drabbas av många trafikavbortt på grund av underhållsarbeten och störningar. I kortintervjuerna nedan berättar representanter från näringsliv, kommun, akademi och pendlare om hur en utbyggnad av Skånebanan kan bidra till fler bostäder och säkra tillgång till både studier och arbete.

Hur hänger Skånebanan ihop med bostadsbyggande? Anders Fredriksson, chef Sveriges Byggindustrier Kristianstad, förklarar hur dubbelspår på Skånebanan är avgörande för bostadsaktörer.

Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad, berättar om vilka möjligheter högskolan och inte minst studenterna ser med en utbyggnad av Skånebanan.

Vad innebär infrastrukturen för Nordöstra Skåne? Mikael Forsberg, vice vd och bankchef Sparbanken Skåne, berättar om hur det är att ha bankkontor spridda över hela regionen.

Hur kan kommunikationer skapa en tillväxtmotor? Lena Wallentheim (S), kommunalråd och ansvarig infrastruktur i Hässleholm, svarar på vad Skånebanan innebär för Hässleholms kommun.

Pierre Månsson (L), kommunalråd i Kristianstad, berättar om vikten av Skånebanan för Nordöstra Skånes arbetsmarknad. Vad betyder kopplingen till Helsingborg?

Lene Hansson, pendlare på Skånebanan Helsingborg - Kristianstad, om hur det är att ha en restid från hem till arbete på fyra timmar, och bussalternativ som kör rundan ned om södra Skåne.

NOVEMBER
10

Att resa i framtiden - vilka möjligheter skapar den nya höghastighetsbanan?

Välkommen till ett tredje seminarium i serien, denna gång med tema trafkering och framtidens resande.

Tid och plats: 10 november, kl. 8.30-13.00 i Hässleholm, mer info och anmälan här.


Missade du vårt tidigare seminarium om hur kommuner kan öka sin attraktivitet med nya stambanor? En av dagens höjdpunkter var Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan. I filmen ger han konkreta tips till kommunerna.


Vad är kopplingen mellan infrastruktur och sociala nyttor? Karin Winter, doktorand i urbana regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan, var också med på seminariet och berättar här om hennes tankar kring attraktivitet.

Följ oss för de senaste uppdateringarna!
@byggstartskane
skane.se/sverigeforhandlingen
byggstartskane.se

 

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00