Trafikverkets jämförande analys klar

Dela nyhetsbrevet:

#2 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

6 mars 2018

Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl publicerad

Trafikverkets jämförande analys av höghastighetsjärnväg för tåg i 320 respektive 250 kilometer i timmen är klar. Jämförelsen visar att en järnväg för 320-tåg är mer lönsam på sikt. 

Trafikverkets jämförande analys av de samhällsekonomiska nyttorna med höghastighetståg i 320 respektive 250 kilometer i timmen är nu klar. Analysen drar slutsatsen att en höghastighetsjärnväg byggd för tåg med maxhastighet på 320 kilometer i timmen är, trots sin högre ursprungliga investeringskostnad, billigare på längre sikt.

Anledningen är de betydligt lägre drifts-, underhålls- och reinvesteringskostnader för järnväg med spår fästa i betong, som gäller för 320-tåg, jämfört med den ballastbana som är planerat för 250-tågen. Utöver detta beräknas höghastighetståg i 320 kilometer i timmen användas av ett högre antal resenärer än den långsammare varianten, mycket på grund av den överflyttning från flyg till tåg som förväntas ske vid kortare restider.  

Utöver det finns det klimatmässiga vinster att hämta med det snabbare alternativet - minskningen av koldioxidutsläpp beräknas vara större för en höghastighetsjärnväg för tåg i 320 km/h, jämfört med det långsammare alternativet. 
 

Seko:s ordförande Valle Karlsson om hastighet på nya stambanor

Varför är det viktigt att bygga i 320 kilometer i timmen, och inte 250? Seko:s förbundsordförande Valle Karlsson kommenterade under Byggstart Sverige.

Upprop för en alternativ finansiering av nya stambanor

Uppropet lyfter att regering och riksdag bör öppna upp för en alternativ finansiering av höghastighetsjärnvägen för att inte tränga undan andra viktiga satsningar på infrastruktur. Aktörerna bakom uppropet anser att både en ny höghastighetsjärnväg och upprustning av befintliga banor är avgörande faktorer för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt.

Undertecknare av uppropet är Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Jönköpings län, Swedtrain, Nord-Lock Group,  Swedtrain, Fackförbundet ST och Branschföreningen Tågoperatörerna.
 

Följ oss för de senaste uppdateringarna!
@byggstartskane
skane.se/sverigeforhandlingen
byggstartskane.se

 

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00