Nyhetsbrev från Nya sjukhusområdet Malmö

Februari 2018

Hallå där!

Vi har frågat Daniel Thente, delprojektledare fastighet och Pernilla Barnell, delprojektledare verksamhet, om hur det har gått med entréändringen vid Carl-Bertil Laurells gata 9.

Vad har gått bra?
Daniel: Det är bra att folk har lyckats att ta sig fram utan större besvär, inga direkta flaskhalsar eller några större förseningar. Vi har fått mycket bra hjälp av områdesvärdarna och Röda korset – värdarna. Det var också bra att entreprenörerna hann färdigställa cykel- och gångstråk på Carl Gustafs väg, samt överfarten till Carl-Bertil Laurells gata. En nyckel för att slippa trafikkaos.
Pernilla: Regionservice har också gjort ett bra jobb med att ta emot fler gods vid sin godsmottagning på Inga Marie Nilssons gata. Samarbetet med de kringliggande verksamheterna har också fungerat bra. Stort tack till alla för att ni har ställt upp!
Pernilla och Daniel: Det har varit roligt och givande att arbeta tillsammans!

Vad har gått mindre bra?
Pernilla: Den inre skyltningen har inte fungerat men arbete pågår mellan projekt och SUS (Programkontor och kommunikation) för att få ordning på problematiken.  
Daniel: På grund av problem med porttelefonen har integritetsskyddet till psykakuten tyvärr inte kunnat tas i drift.

Vilka erfarenheter tar vi med oss från detta?
Pernilla: Hur viktigt det är med planeringen och att ha ett verksamhetsperspektiv redan från start.
Daniel: Och att man förstår varandra!
Pernilla: Ibland pratar vi två helt olika språk – verksamhetsspråk och byggspråk!
Daniel: Längre tid mellan produktion och drift är önskvärt i framtiden för att få färdigt allt på bästa vis utan missöden.

Verksamhetsprocesser i projekt Nya sjukhusområdet Malmö, NSM

När Region Skåne bygger om och bygger nytt på sjukhusområdet har en vägledande standard för rum och avdelningar tagits fram. I ett nära samarbete med verksamheterna har resultatet blivit en grundläggande standard för öppenvårdsmottagning, vårdavdelning, operationsavdelning och intensivvård.

Nu pågår den specifika processen med verksamheterna som beräknas avslutas under vintern 2019. En viktig uppgift för projekt- och verksamhetsdeltagarna är att säkerställa att utrustningen som behövs får plats i de olika rummen. Först ut är operations- och intensivvård. Det är många aspekter som skall uppfyllas så som att en god arbetsmiljö säkerställs liksom att patientsäkerheten alltid går först.
 

Hur är det att vara en del av operations- och intensivvårdsprocessen?

Jörgen Rydén, undersköterska, intensiv och perioperativ vård, Skånes universitetssjukhus, Malmö

 

Anders Ersson, överläkare, intensiv och perioperativ vård, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 

Vilka är era roller?
Jörgen: Jag har varit med och byggt om vår gamla avdelning här i Malmö och har jobbat på intensivvårdsavdelningen (IVA) sedan det glada 90-talet. Jag tycker om att vara med och påverka, har koll på verksamheten och flödena.
Anders: Jag deltar i utformningen av IVA-lokalerna. Tillsammans med ett flertal andra professioner är min roll att förmedla en så bred bild av verksamheten som möjligt till de som inte är en del av den.
 
Vad tycker ni blir bra?
Jörgen: Processen är igång och har egentligen precis börjat, så nu håller vi på och tittar på IVA-rummet. Vi får se vad tiden utvisar.
Anders: Att vi samarbetar i ett sådant här tidigt läge gör att vi kan få en bra utformning på rummen, vilket minimerar logistiska bekymmer. Det är bra att utformningen blir mer anpassad till dagens patienter och dess anhöriga, så att de kan vara delaktiga. De nuvarande lokalerna är skapade för liggande/sovande patienter, vilket inte stämmer överens med dagens läge.  

Är det roligt?
Jörgen: Det är alltid kul att få vara med och forma något nytt! Det är inte helt lätt att gå alla viljor till mötes. Det är många infallsvinklar som inte alltid harmoniserar med varandra, men det är också en del av tjusningen.
Anders: Det är ett värdefullt arbete eftersom det är viktigt att det blir så rätt som det kan bli för framtiden!
 
Finns det svårigheter?
Jörgen: En svårighet är att få alla flödena att stämma överens med konstruktionen. Det är även svårt att se in i framtiden. Om tio år vill jag att det som jag varit med och skapat ska vara något bra!
Anders: Gigantiska. Vi som är med i processen har olika bakgrund och förkunskaper, så det är en utmaning att få ett gemensamt synsätt.
 
Vad förväntar ni er när det är färdigt?
Jörgen: Att allting ska fungera så bra som möjligt för att bedriva en god och säker vård.
Det blir jättebra att patientrummen blir större och att miljön runt patienten med ljus, färger etcetera blir mer behaglig. Fler tv-kanaler hade också varit en dröm för patienten!
Anders: Att det ska vara en så bra och genomtänkt lösning som möjligt och att den ska fortsätta att vara aktuell även 10 år efter att den tagits i drift. Det är viktigt att ha patienternas vård i fokus och sedan får vi anpassa våra arbetssätt utefter det!

Har du undrat hur de nya cykelställen fungerar?

 

Här kommer en exklusiv demonstration där vår områdesvärd Niklas visar hur cykelställen på Carl-Bertil Laurells gata fungerar!

Februarimånad på sjukhusområdet Malmö i bilder

En duva har gjort ett bo i ett träd nära akuten.

Det som göms i snö! Våren var på väg innan snökaoset bröt ut.  

Vy från ortopedhuset våning 5 mot det gamla medicinhuset som rivs. Snön yr!

Rivning av Inga Marie Nilssons gata 2/Jan Waldenströms gata 77/79.

Pågående byggnationer sjukhusområdet

Här nedan presenteras några av de pågående arbeten som sker i området.
 

Var:

Vad:

Norra vårdbyggnaden

  • Fortsatt schakt samt spontarbete och förberedande arbeten för den norra vårdbyggnaden.

Södra vårdbyggnaden

  • Rivning av gamla medicinbyggnaden. Fortsatt spontarbete.

Ruth Lundskogs gata 10

  • Anläggning av parkeringsytor samt på- och avstigningsytor.

Carl-Bertil Laurells gata 3/5

  • Fortsatt arbete med cykelskjulet.

Inga Marie Nilssons gata 2/ Jan Waldenströms gata 71/73/75

  • Rivning.

Kom i kontakt med oss

Har du tankar, idéer eller synpunkter kring de byggnationer som sker? Tveka inte att kontakta oss på info.nsm@skane.se.

Följ oss gärna på instagram: nyasjukhusområdetmalmonsm.

Vi håller Pulsmöten!
På Pulsmötena varje onsdag blir du uppdaterad om byggaktiviteter under kommande vecka och hur de påverkar dig och eventuellt din verksamhet.

Vi har Pulsmöten på onsdagar; Carl-Bertil Laurells gata 9, kl 9.00-9.15 samt Jan Waldenströms gata 18, kl 9.20-9.35.

Här kan du lätt ställa frågor eller framföra idéer som rör om- och nybyggnationerna på området.

Välkommen!

Videon har inget ljud.

Vi bygger för bättre vård

Se vad som händer på sjukhusområdet i Malmö.

Regionfastigheter
Nya sjukhusområdet Malmö
Inga Marie Nilssons gata 21

E-post: info.nsm@skane.se
Instagram: @nyasjukhusområdetmalmonsm

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera