Nyhetsbrev från Nya sjukhusområdet Malmö

Januari 2018

Entréändning

 – när 3 blir 1 entré

Entréerna till Inga Marie Nilssons gata 47 och 49 kommer att stängas från och med den 5 februari och patienter, besökare och medarbetare kommer att hänvisas till Carl-Bertil Laurells gata 9.

Tidigt under 2018 kommer arbetsplatsområdet för den nya vårdbyggnaden att utökas. För att kunna skapa en säker och trygg miljö för patienter, besökare, medarbetare och byggarbetare kommer en del av Inga Marie Nilssons gata stängas av.

Leveranser och godstransporter
För att underlätta för patienter, anhöriga och medarbetare att komma fram vid entrén Carl-Bertil Laurells gata 9 ber vi er att adressera leveranser och godstransporter (som inte är tunga) till godsmottagningen på Inga Marie Nilssons gata 12.

Cykelparkering
Det kommer att finnas cykelställ vid samtliga ingångar på Carl-Bertil Laurells gata. Dessutom kommer det att byggas två cykelhus med över 100 platser för medarbetares cyklar. Dessa cykelhus är låsta och öppnas med kort.

Trafik och parkering
Under om- och nybyggnationen av Malmö sjukhusområdet är det mycket trafik på området. Parkeringar finns i P-huset Södervärn. Därifrån tar du dig sedan enkelt med den kostnadsfria sjukhusbussen dit du ska på området.
 

Kom i kontakt med oss

Har du tankar, idéer eller synpunkter kring de byggnationer som sker? Tveka inte att kontakta oss på info.nsm@skane.se.

Följ oss gärna på instagram: nyasjukhusområdetmalmonsm.

Vi håller fler Pulsmöten!
På Pulsmötena varje onsdag blir du uppdaterad om byggaktiviteter under kommande vecka och hur de påverkar dig och eventuellt din verksamhet.

Vi har startat upp pulsmöten på Jan Waldenströms gata 18, onsdagar kl 9.20-9.35.
Pulsmötet på Inga Marie Nilssons gata 47 är oförändrat onsdagar kl 9.00-9.15.

Här kan du lätt ställa frågor eller framföra idéer som rör om- och nybyggnationerna på området.

Välkommen!

När

Onsdagar

Var

Inga Marie Nilssons gata 47

Tid

09.00-09.15

När

Onsdagar

Var

Jan Waldenströms gata 18

Tid

09.20-09.35

Videon har inget ljud.

Vi bygger för bättre vård

Se vad som händer på sjukhusområdet i Malmö.

Regionfastigheter
Nya sjukhusområdet Malmö
Inga Marie Nilssons gata 21

E-post: info.nsm@skane.se
Instagram: @nyasjukhusområdetmalmonsm

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera