Nyheter från projektet Januari 2018
Maximerat antal experiment – och planer för slutkonferensen!


Med det nya året går projektets in i avslutningsfasen. Under resterande 7 månader ska vi säkerställa att vi når målen, kommunicera resultaten och ha en tydlig strategi för livet efter projektet.
 
Den 16 januari samlades MAX4ESSFUN Steering Committee för att besluta om den sista omgången experimentprojekt. Detta föregicks av en ”kalibreringsprocess” där projektpartners, delprojektkoordinatorer och projektledning beräknat resterande antal möjliga projekt utifrån budgetramarna. 27 nya experiment har nu godkänts och totalt innebär detta 196 experiment kommer att genomföras, vilket är 20 fler än vi kalkylerat med, men fortfarande inom projektets budgetram. Detta är ett verkligt imponerande resultat som överstiger alla förväntningar!
 
Under resterande projektperiod kommer projektledningen att särskilt fokusera på arbetet med resultatspridning och kommunikation. Bland annat intervjuas ett antal unga forskare, och materialet samlas till en populärvetenskaplig ”experimentkatalog”. Även andra nyckelpersoner i projektet kommer att intervjuas, och evalueringsteamet Ramböll ska göra fördjupade studier av experimenten och vissa delar av delprojekten.
 
Projektets slutkonferens planerar vi att hålla den 21 augusti i Malmö/Hyllie. Då knyter vi ihop resultaten och pekar vidare mot vad vi behöver göra efter projektet. Men innan dess återstår ett antal innehållsrika och intensiva projektmånader – vi kommer bland annat att medverka på Fehmarnbelt Days i Malmö den 29 maj och på Folkemödet på Bornholm den 14. juni.
 
Många hälsningar från oss i projektledningen
/Eskil, Jakob, Louise och Anna.

Kalender

Slutkonferens för projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society:
Tisdagen den 21 augusti


Övriga events under våren/foråret:

AUGUSTI
21

SAVE THE DATE
International Attraktionskraft på BioEurope-messen

Arbejdspakken International Attraktionskraft arbejder på at tiltrække internationale virksomheder til Øresundsregionen gennem en fortælling om de unikke ting, regionen kan tilbyde inden for life science og materiale science – og ESS og MAX IV er selv sagt en del af denne fortælling.

Copenhagen Capacity og Invest in Skåne arbejder sammen om at løfte arbejdet omkring arbejdspakken, og som en del af det arbejde deltog Copenhagen Capacity med en stand på den store BioEurope messen i Berlin. På BioEurope blev der fremlagt en lang række interessante præsentationer om fremtidens life science, som bl.a. tiltrækker eksperter i den farmaceutiske industri.
 
Konferencen til København
I efteråret 2018 kommer BioEurope messen til København, hvilket giver en unik mulighed for at sætte endnu mere fokus på det, der gør Øresundsregionen særlig på life science området. Som repræsentanter for næste værtsby, fik Copenhagen Capacity æren af at afholde en stor afskedstale på messen i Berlin. Peter Plesner var tilstede på standen under hele messen, hvor tog han imod de besøgende og fortalte om, hvordan ESS og MAX IV kan anvendes som et unikt redskab inden for life science og materialeinnovation. Ifølge Peter Plesner var det af stor betydning at være til stede på messen, og opmærksomheden på Copenhagen Capacity standen blev hjulpet godt på vej af Københavns kommende værtsrolle:
”BioEurope er det vigtigste mødested i Europa og er kendetegnet ved stor faglighed og rigtig gode muligheder for at afholde bilaterale møder med potentielle investorer. At konferencen kommer til København i 2018 gav os en ekstra eksponering, som var særdeles vigtig,” fortæller Peter.

Indsatsen bar frugt
Copenhagen Capacity’s indsats på BioEurope bar frugt i det omfang, at et antal udenlandske virksomheder har vist interesse for Øresundsregionen og Medicon Valley. Det næste skridt, forklarer Peter, er at fortsætte den opfølgende dialogen overfor de interesserede virksomheder og at deltage på BioEurope Spring i Amsterdam, hvor både Copenhagen Capacity og Invest in Skåne vil være til stede.

Ung forskare inom MAX4ESSFUN:
Mads vil forbedre andre forskeres mulighed for at forske.


Mads Bertelsen blev færdig med sin ph.d. i fysik i september 2017, hvorefter han blev ansat som postdoc på Niels Bohr instituttet på Københavns Universitet bl.a. ved hjælp af midler fra MAX4ESSFUN. Midlerne fra MAX4ESSFUN gør det muligt for Mads at teste og validere en udvidelse af neutron Ray-tracing softwarepakken McStas, som Mads udviklede under sin ph.d.

En simulation af virkeligheden
Softwareudvidelsen har til formål at forudsige ting om de eksperimenter, der udføres på ESS via simulation. Softwaren kan f.eks. vurdere baggrundseffekter, og hvordan små beslutninger vil påvirke en given måling:
”Det projekt jeg skal til at lave via MAX4ESSFUN er en validering af en simulation. InterReg-pengene bliver brugt til, at jeg kan tage afsted og prøve en simulation af mod virkeligheden – måle alle de små detaljer – for at sikre mig, at overensstemmelsen mellem min software og det der er i virkeligheden, er så god som mulig.”

I softwaren har Mads applikeret så meget fra ’den virkelige forsøgsverden’ som muligt, sådan så softwaren på forhånd har en masse informationer om alt fra instrument til baggrundsfaktorer. En yderligere fordel ved simulation er, at man har meget mere information om, hvad der faktisk sker i det enkelte forsøg, og at man kan gå ind og se nøjagtig, hvilken rute neutronerne tager igennem prøven.
 
Med sin forskning ønsker Mads at udvikle et software, som kan hjælpe andre forskere med at gøre deres dataanalyse bedre og dermed forbedre forskningen generelt:Det er enormt givende at kunne få lov til at være i en position, hvor man kan hjælpe til med at skubbe folks ting fremad, fordi jeg er blevet ekspert i problemerne, fejlkilderne og de ærgerlige aspekter i stedet for at fokusere på de ting, som har lettere ved at samle overskrifter. Mit mål som forsker er ikke at lave videnskab selv, men at forbedre andres chance for at gøre det fortæller Mads.
 
Super relevant for ESS Data Management and Software Center (DMSC)
Mads ser gode muligheder i at arbejde på ESS eller ESS’ datacenter i København, når han engang er færdig med sit postdoc. I en aftale mellem Sverige og Danmark har man defineret, at der skal være op til 70 ansatte til udvikling og håndtering af Software, som understøtter ESS-faciliteten, hvilket er et unikt stort team til sammenligning med andre neutronanlæg i verden. I sin fremtidsfunktion på ESS vil Mads gerne arbejde med at gøre redskaberne til ESS, selve brugeroplevelsen og benyttelsen af maskinen, så god som overhovedet mulig: ”Det jeg brænder mest for er helt klart at forbedre andres oplevelse på ESS. Hvis jeg gør ESS 10% bedre og ESS har en samfundsnyttig funktion, så har jeg forbedret den med 10%. Det vil jeg hellere, end selv at lave noget, som er tilgængeligt for hele befolkningen. Jeg tror på, at den forskning som bliver lavet på ESS er samfundsrelevant, så det vil jeg gerne hjælpe med” siger Mads
 
Netværk på tværs af sundet
Opgaven på ESS har givet Mads en masse kontakter på tværs af Sundet og Interreg projektet skaber mange muligheder for at tale sammen oftere og giver en fornemmelse for projektets størrelse: ”Det er godt, at man rejser lidt frem og tilbage på tværs af regionerne, ellers kan man hurtigt glemme hvor stort et projekt det egentlig er”. At have Alexander Holmes fra ESS som medvejleder har været særdeles relevant for Mads. Alexander har altid gode ideer til, hvordan de på bedst mulige måde kan opsætte situationer, der udfordrer Mads’ software, så softwaren både kan blive gennemtestet og formet så den passer til ESS’ behov.
 
Så snart Mads’ software er færdig og han stoler på den, er han klar til at dele den med andre forskere, hjælpe dem med deres eksperimenter og analysere deres forsøg sammen med dem.

Short facts:

Young researcher: Mats Bertelsen
University: Copenhagen University
Experiment: Better background correction: Modelling multiple scattering and background from neutron sample environment by simulation and experiment
Supervisor: Kim Lefmann , Copenhagen University
Co-supervisor: Alexander Holmes, ESS

Månedens partner: Invest in Skåne
I denne måneds portræt har vi talt med managing director Stefan Johansson fra Invest in Skåne om deres engagement i projektet.
Invest in Skåne er projektledere på delprojektet ”Internationell attraktionskraft” og deltagere i ”Välkomnande av internationella talanger”. Begge projekter er vigtige for Invest in Skåne’s generelle arbejde og derfor er de vældig glade for at være med i projektet.
 


Vigtige fremtidsmuligheder for regionen
Stefan Johansson fortæller: ”Det her med ESS og MAX IV er vældig spændende for vores region og giver vigtige udviklingsmuligheder for fremtiden, og derfor er det vigtigt for Invest at være en del af projektet helt generelt.”

Invest in Skåne har også været med på tidligere projekter i Skåne om at understøtte den regionale udvikling i forhold til ESS og MAX IV og er glade for nu at have etableret et solidt samarbejde på tværs af Øresund med de danske partnere i Copenhagen Capacity. ”Vi har også været med i det tidligere svenske TITA-projektet. Sammen med Copenhagen Capacity vil vi fortsat gøre en fælles indsats i forhold til at sætte Skåne og hele Greater Copenhagen på verdenskortet” fortæller Stefan.

Anlæggene er vigtige tiltrækningsmotorer
Ifølge Stefan er ESS og Max IV vigtige motorer for udviklingen i regionen, de repræsenterer store udviklingsmuligheder for både virksomheder og universiteter, som er vigtige at udnytte på bedste vis. Men hvis vi skal lykkes med at få store virksomheder hertil, skal vi også være klar på at kunne få et godt arbejdsmiljø for alle de internationale talenter, som skal arbejde på både anlæggene men også i virksomhederne. Derfor spiller de to delprojekter godt sammen, fortæller Stefan og fortsætter: ”Det er vigtigt at talenterne har lyst til at komme hertil, og at de trives, når de er her, så de bliver så længe som muligt. Derfor er arbejdet med talent attraction også et stort og vigtigt arbejde. I den sammenhæng er vort samarbejde på tværs af sundet vældig vigtigt, fordi vi sammen kan gøre opmærksom på de udfordringer talenterne møder, og påvirke på både regionalt og nationalt niveau.”

Projektet kører rigtig godt
Stefan Johansson mener, at projektet i sig selv kører rigtig godt og helt som han havde forventet, er der styr på de forskellige dele i projektet. Han tillægger det gode samarbejde ansvaret for dette.

Baggrundsinfo om Invest in Skåne
Ifølge Stefan Johansson burde Invest in Skåne hedde ”Invest and Trade in Skåne” eftersom de både arbejder med at tiltrække investeringer i Skåne, men også hjælper virksomheder med at skabe mere eksport.

Der er ansat 24 medarbejdere, og 50 % af dem kommer fra andre dele af verden og har en udenlandsk baggrund. De fleste ansatte taler mellem 3 til 5 sprog. ”På den måde tager vi også hånd om nogle af de talenter der kommer til regionen” fortæller Stefan Johansson glad ”og vi meget glade for at de har lyst til at arbejde sammen med os, for at skabe en god fremtid for Skåne.”


Læs mere om Invest in Skåne her