NYHETSBREV

2018-06-13

INNEHÅLL

Ny rapport om bostadsbyggande över konjunkturcykler i Skåne

I juni släpps en ny rapport om bostadsbyggande under konjunkturcykler i Skåne. Rapporten är en analys av hur bostadsbyggandet i regionen hänger ihop med konjunkturcykler samt om byggandet har påverkats av olika nationella politiska beslut. Rapporten bygger på statistiska underlag, nationella utredningar och djupintervjuer med kommunala tjänstepersoner, företrädare för kommunala och kommersiella bostadsutvecklare.

Den 25 och 26 juni, kl. 08:00-10:00, arrangerar Skånskt Bostadsnätverk frukostseminarier i Malmö respektive Kristianstad där rapporten presenteras av Madeleine Eneskjöld och Hannes Nilsson, Juni Strategi & Analys AB.

Möt utredningen Samordning för bostadsbyggande

Den 28 augusti kommer utredningen Samordning för bostadsbyggande med den särskilda utredaren Johan Edstav och medarbetare till Malmö för att informera om uppdraget.

I samband med informationsmötet kommer även ges tillfälle för kommuner att anmäla intresse för stöd i komplexa planeringsprocesser, att delta i ett nytt nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar eller önskar stöd i arbetet för fler innovationer i de nya stadsdelarna. Tid och plats för mötet är Glasklart, Dockplatsen 1, Malmö, kl. 08:30-10:00 (fika från 08.00).

Almedalsseminarium om regional planering

Region Skåne anordnar ett seminarium i Öresundshuset under Almedalsveckan. Seminariet kommer att handla om regional planering och den lagändringen som föreslås till årsskiftet. Stadssekreterare Alf Karlsson kommer diskutera vilka förväntningar regeringen har på en ny regional planering, vilka de främsta nyttorna är och vilka effekter de vill se. I panelsamtal om hur regionerna kan svara upp mot regeringens förväntningar deltar bland annat politiker från Region Skåne, Stockholms läns landsting, kommuner från Skåne och Stockholms län, samt från tillväxtverket. Datum för seminariet är den 6 juli, klockan 10.00. Välkomna om ni är på plats, annars sänds seminariet live på Öresundshusets webb.

Utställning Desire på Form/Design Center

Strukturbild för Skåne kommer att delta i utställningen Desire som arrangeras av Sveriges Arkitekter på Form/Design Center. Utställningen ger en plattform för offentliga och privata aktörer samt universitet att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur och livsmiljöer. Syftet med Region Skånes medverkan är att skapa samtal och diskussion med branschen och allmänheten om några av kärnfrågorna i den regionala planeringen med fokus på utveckling av stationsnära lägen i mindre orter. Varmt välkomna förbi Form/Design Center i Malmö den 23/8-23/9!

Region Skåne arrangerar seminarium på Arkitekturdagarna

Den 12-13 september arrangerar Sveriges Arkitekter två heldagar om arkitektur på Form/Design Center i Malmö. Under dagarna blir det diskussion, mingel, föreläsningar och seminarium. Region Skånes medverkar och arrangerar ett seminarium den 13 september, kl. 11-12 och med tema Framtidens läkande miljöer – i rummet, huset och staden.

På gång inom Gestaltad livsmiljö

Nytt nationellt mål för arkitektur, form och design
Riksdagen har antagit ett nytt nationellt mål för arkitektur, form och design. Målet grundas på den tidigare utredningen Gestaltad livsmiljö och propositionen Politik för gestaltad livsmiljö.

Målet är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att:

  • Hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
  • det offentliga agerar förebildligt,
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för all, och
  • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Region Skånes arbete utifrån arkitekturmålet

Foto från arkitekturbiennalen i Venedig

Region Skåne håller på att ta fram en strategi för hur organisationen ska arbeta med dessa frågor framöver. En viktig del är att stärka samverkan med andra aktörer. Som ett led i detta närvarar Region Skåne tillsammans med Malmö Stad och Form/Design Center på arkitekturbiennalen i Venedig under sommaren. Bland annat anordnade de tre organisationerna gemensamt ett antal seminarierna under öppningsfasen av biennalen och under sensommaren sker en utställning i Sveriges arkitekters lokal under biennalen.

Viktiga datum till hösten, save the date

Seminarieserien Hållbar stadsutveckling, hösten 2018
- Den 21 september. Tema Trygg i staden. Värd: Tyréns
- Den 19 oktober. Tema Samfinansieringslösningar. Värd: ÅF
- Den 7 december. Tema: Värdeberäkningsmodeller för sociala investeringar i stadsutvecklingsprojekt. Värd: Urban Innovation Lab
Alla seminarier äger rum kl 13-16 hos Region Skåne på Dockplatsen 26, Malmö.

Skånskt Cykelforum i Lund den 16 november
Den 16 november arrangerar Region Skåne tillsammans med Lunds kommun Skånskt Cykelforum 2018. Mer info kommer, men du kan anmäla dig redan idag.

Kreativa Skåne den 22 november
Tack för alla nomineringar och ansökningar till Region Skånes priser inom miljö, design och arkitektur. Det har kommit in många intressanta förslag och under sommaren pågår juryarbeten för att utse årets vinnare. Dessa kommer att presenteras på eventet Kreativa Skåne den 22 november i Malmö. Mer information finns här.

Skånskt Bostadsforum den 30 november
Den 30 november går Skånskt Bostadsforum 2018 av stapeln. Spara datumet redan nu och håll utkik efter inbjudan efter sommaren.