Nya sjukhusområdet Malmö

Inbjudan till att lämna anbud till två gestaltningsuppdrag för Ny servicebyggnad 57

Region Skåne bjuder in yrkesverksamma bildskapare till att lämna anbud till två gestaltningsuppdrag för Ny servicebyggnad 57, Nya sjukhusområdet Malmö (diarienummer 1800919).

Projekt Ny servicebyggnad har två övergripande områden:

  • huvudentré och synlig kulvertramp
  • den sociala huben
De konstnärliga uppdragens slutliga utformning ska vara skiftande i sin karaktär och utryck med hög innovation och byggnadsintegration. Gestaltningarna ska i fråga om visualisering, bearbetning och tillägg i den arkitektoniska volymen ges en sammanhållen identitet åt respektive områdes rumslighet. Konstnären ska genom en dynamisk, intresseväckande och välformulerad konstnärlig gestaltning tillföra respektive område visuellt välkomnande och orienterande kvaliteter, som främjar samspel och upplevelser med byggnadernas besökare och medarbetare.

Det utgår ett skissarvode om 50 000 SEK exklusive moms samt ersättning om 400 000 SEK exklusive moms vid genomförande av skissförslag. Produktion 1 800 000 SEK exklusive moms.
 
Avsikten är teckna avtal med sex konstnärer, tre per uppdrag, som ska utföra parallella skissuppdrag. Efter inlämnade och godkända skissförslag kommer option om fortsatt genomförandeuppdrag utlösas.

All information om uppdraget och hur du lämnar anbud finns i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Första gången du använder TendSign behöver du skapa ett användarkonto. 

Although this procurement is written in Swedish, there is nothing that prevents English-speaking artists from submitting their tender. The project can be completed in English.
This procurement is not translated into English, due to the risk of contradiction beeing impending between requirements written in Swedish and English

Region Skåne
291 89 Kristianstad
E-post: konstnarligauppdrag@skane.se

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera