Meröppet - mer än bara mer öppet!

Välkommen till en konferens där vi lyfter bibliotekens samspel med sitt närsamhälle och det möjliga mervärdet med meröppna bibliotek!

Vad innebär det för professionen när bibliotekspersonalen under vissa tider lämnar över biblioteksrummet till besökarna? Hur sänker vi trösklarna och stärker känslan av tillhörighet och ägandeskap till biblioteket hos dem vi är till för? Kan personalen kommunicera med besökarna i biblioteksrummet utan att vara fysiskt närvarande?

När

9 november

Var

High Court, Malmö

Tid

9.30-16:00

High-profile libraries with low thresholds

Hur kan ett biblioteksrum ha en tydlig profil och samtidigt ha låga trösklar för dem som ska använda det? Aat Vos, arkitekt och kreativ guide från Nederländerna med fokus på bibliotek berättar om sina tankar om bibliotek som “third place” och om arbetet med att skapa ett nytt barnbibliotek i Oslo, Biblo Töyen.

Är artificiell intelligens vår nya vän i biblioteket?

Andrea Gasparini, Senior ingenjör på Universitetsbiblioteket i Oslo och Stipendiat på Institutt for informatikk berättar om möjligheter och utmaningar med AI i biblioteken.

Vår nya yrkesroll som kuratorer

Lotta Wogensen och Annsofie Olsson, bibliotekarier på Malmö universitet som kuraterat ”Forskarnas galleri” på MAU:s bibliotek berättar om vad det innebär att kuratera och reflekterar kring sin nya roll.

Det åbne bibliotek version 2.0

Jeanette Bak Christensen, projektkonsulent på Biblioteken i Herning berättar om ett meröppetprojekt i Danmark. Hur kan vi arbeta med samskapande och deltagande på biblioteket – och vilka kompetenser kräver det?

Johanna Koljonen

Dagens moderator är journalist och författare.

Mötesplatsen och biblioteket Masten 2 ligger i Västra hamnen på Mastgränd 4, Malmö. Foto: Skandia fastigheter

Kom på förmingel på Masten 2 och STPLN !

Kvällen före konferensen, torsdag 8 november kl 17.00 bjuder vi in till förmingel. Masten 2 är ett meröppet bibliotek och mötesplats som öppnade i Västra Hamnen i Malmö 2016. STPLN är en mötesplats, ett makerspace och en inkubator för initiativ och kreativa projekt.

Program

9.30-10 Kaffe och registrering

10.00-10.10 Hej och välkomna! Ivar Wenster, ordförande Kultur– och fritidsnämnden, Region Blekinge inleder dagen.

10.10-10.50 High-profile libraries with low thresholds, Aat Vos, arkitekt och kreativ guide från Nederländerna med fokus på bibliotek. 

10.50-11.05 Några korta nedslag om rummet i olika bibliotekstyper.

11.15-11.35 Miniseminarier Pass Ett:

 • Jämlikt meröppet bibliotek
  Lisa Engström, doktorand vid Köpenhamns universitet som studerat hur användare använder sig av och upplever meröppet diskuterar jämlikhetsaspekter med Anna Åkerberg, utvecklare vid Region Skånes kulturförvaltning.
 • Barn och det meröppna
  Medarbetare från Svedala bibliotek berättar om projektet Det meröppna barnbiblioteket där de tillsammans med barn i kommunen bland annat arbetat med att ta fram en ”osynlig bibliotekarie”.
 • UX i det meröppna
  Hur fångar vi upp användarnas upplevelser i det meröppna? Ingela Wahlgren, bibliotekarie vid SLU-biblioteket i Alnarp, ger en introduktion till UX-begreppet och diskuterar tillsammans med Elisabeth Bergenäs, bibliotekarie vid Malmö universitets bibliotek vilka metoder som kan fungera för det meröppna biblioteket.
 • Misstag som erfarenhet
  Kristina Elding, enhetschef vid Folkbiblioteken i Lund, leder ett samtal mellan Kristina Vince, bibliotekarie vid Folkbiblioteken i Lund och Åsa Storck och Emma Johansson, bibliotekarier vid Huskvarna bibliotek.
 
11.40-12.00 Miniseminarier Pass Två: samma teman som i pass 1. 

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.00 Introduktion till eftermiddagen.

13-13.30 Är artificiell intelligens vår nya vän i biblioteket?, Andrea Gasparini, Senior ingenjör på Universitetsbiblioteket i Oslo.
 
13.30-14.00 Några korta nedslag om artificiell intelligens och robotteknik.
 
14-14.30 Kaffe

14.30-15.00 Vår nya yrkesroll som kuratorer, Lotta Wogensen och Annsofie Olsson, bibliotekarier på Malmö universitet.

15.00-15.30 Det åbne bibliotek version 2.0, Jeanette Bak Christensen, projektkonsulent på Biblioteken i Herning.

15.30 -16.00  Vi samlar ihop intrycken och blickar framåt.

Konferensen är kostnadsfri. 

Kontakt: Anna Åkerberg, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning, e-post: anna.u.akerberg@skane.se

Gratis hotellrum!

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg erbjuder 10 personer gratis hotellrum vid deltagande på konferensen och förminglet.

Vi kommer att prioritera er som har lång restid till Malmö. Skicka din önskan om hotellrum till anna.persson@regionblekinge.se