Nyheter från projektet April 2018
Slutfokus i enlighet med evalueringsrapportens rekommendationer

I dagarna har vi fått den 5:e rapporten från vårt externa evalueringsteam Ramböll. Rapporten konstaterar att ”projektets genomförande präglas av effektivitet, hög måluppfyllelse, tillit och samverkan”. Den ”största utmaningen” – att nå planerat antal experiment – har hanterats, och delprojektet MAX4ESSFUN når ”högre än målsättningarna”.
 
Evalueringsteamet rekommenderar bland annat fortsatt fokus på kommunikativa budskap, aktiviteter inom public debate (events etc), långsiktighet och analys av framtida finansieringskällor. Detta stämmer utmärkt med projektets strategi för de kvarvarande månaderna. Projektledningen satsar helhjärtat på att:
 • fullfölja alla planerade aktiviteter och nå alla mål enligt ansökan
 • kommunicera projektets resultat och budskap
 • genomföra seminarier på Fehmarnbelt Days (29 maj, Malmö) och Folkemödet (14 juni, Bornholm) samt hålla en slutkonferens (21 augusti, Malmö/Hyllie)
 • knyta ihop projektet genom möten i Koordineringsgruppen, Styrgruppen och Advisory board
 • slutrapportera enligt Interregs direktiv
 • ta projektets insatser vidare genom att definiera möjliga projektansökningar och peka på hur andra aktiviteter kan tas omhand i ordinarie verksamhet. Bland annat höll vi ett Strategiskt forum den 5 april, då vi tog utgångspunkt i en möjlig Interreg-ansökan med fokus på praktikplatser.
Den avslutande evalueringsrapporten kommer bland annat att innehålla en survey för de MAX4ESSFUN-experiment som inte redan evaluerats, en survey om näringslivets/industrins involvering i delprojekt Regional Leverantörsbas och intervjuer med kickstart-deltagare inom delprojekt Välkomnande av internationella talanger. Tillsammans med våra egna sammanställningar tror vi detta ger en mycket värdefull bild av vad projektet uppnått.
 
Vi hoppas få se er den 29 maj i Malmö, då projektet har seminarium med Hamburg-fokus på Fehmarnbelt Days. Se kalendern nedan för anmälan.
 
Många hälsningar från oss i projektledningen
/Eskil, Jakob, Kristina, Louise och Anna

Kalender

 • 29 maj: Seminarium, anmäl dig på Fehmarnbelt Days 2018, Malmö
   
 • 14 juni: Seminarium på Folkemödet på Bornholm
   
 • 21 augusti: Slutkonferens, Malmö


MAJ
29

Anmäl dig till seminariet på Fehmanbelt Days
Kim Lefman på Folkemødet
Besøg projektet på Folkemødet

Torsdag d. 14. juni kl. 11.30 åbner Folkemødet på Bornholm, og vores projekt er med på programmet fra 13:15-14:45 med danske ’Hjerne Madsen’ som moderator.
 
En stærk forskningsregion
Omdrejningspunktet for arrangementet er, hvordan vi opbygger en international stærk forskningsregion i Greater Copenhagen og tiltrækker de største internationale virksomheder med ESS og MAX IV som hovedattraktion. 

Til at forklare hvilke unikke forskningsmuligheder og -resultater faciliteterne muliggør inden for bl.a. Life Science og Material Science, inviterer Peter Lund Madsen den danske forsker Kim Lefmann op på scenen så han kan fortælle om sin egen forskning om ”superledere”, og hvordan det kan bidrage til grøn energi til gavn for miljøet og alle borgere.
 
Den bedste formidling
Oplægget efterfølges af Science Slam, hvor unge materialeforskere fra MAX4ESSFUN konkurrerer mod hinanden om at fremlægge det mest interessante forskningsprojekt. Publikum vil efter oplæggene få lov til at stemme/rösta på deres favoritprojekt – så kom og være med!
 
Tre politiske debatter
Folkemødet er lig med politik, og derfor vil arrangementet også inkludere tre politiske debatter. På den første debat vil den danske chefforhandler på den nationale strategi for ESS Bo Smith og forskeren Anders Madsen diskutere den fremadrettede forskningsstrategi for ESS og MAX IV. Et fokus er hvilke politiske tiltag, de betragter som nødvendige for, at vi kan lykkes med at realisere det fulde potentiale for ESS og MAX IV i Greater Copenhagen regionen. Omdrejningspunktet for den næste debat er Tiltrækning og samarbejde, hvor Claus Lønborg fra CopCap og Peter Krogstrup Jeppesen fra Microsoft er inviteret til at drøfte, hvad de mener, der skal til for at få de største internationale virksomheder til at flytte til Greater Copenhagen. På den tredje debat deltager den forhenværende danske folketingspolitiker Bertel Haarder (V) og ’Head of Host States Relations’ på ESS Pia Kinhult til en debat om de grænsehindringer, der bør nedbrydes for at både samarbejdet og forskningen på tværs af Sundet omkring ESS og MAX IV kan blive en succes.
 
Programmet slutter ikke her
Til åbningen af Greater Copenhagen teltet på Folkemødet, tager Peter Lund Madsen de vigtigste pointer fra de tre debatter med videre til de regionale politikere; Sophie Hæstorp Andersen; Henrik Fritzon; Heino Knudsen; Frank Jensen og Steen Christiansen, der bliver bedt om at forholde sig til problematikkerne og give deres bud på, hvorledes de kan løses.


Du kan læse mere om Interreg-projektets arrangement på Folkemødet og få mere information om hele Folkemødet 2018 her.

DESY och European XFEL tog emot svenska och danska Big Science leverantörer

Big Science Sweden och Big Science Denmark arrangerade 11 april ett studiebesök till forskningsanläggningarna DESY och European XFEL i Hamburg. 
 
Genom studiebesöket fick svenska och danska företag värdefull information om anläggningarnas kommande projekt och upphandlingar och de fick också tillfälle att knyta kontakter med nyckelpersoner för upphandlingar. Företagen fick dessutom möjlighet att presentera sina unika kompetenser och resurser för anläggningarnas representanter.
 
Besöken avslutades med rundvandringar, där deltagarna fick beskåda dessa gigantiska och väldigt imponerande anläggningar, och fick inblick i den forskning och utveckling som bedrivs av närmare 5000 forskare och studenter som dagligen är verksamma vid anläggningarna.


Läs mer om studiebesöket
"Networking is key!"

40 medfølgende ægtefæller mødte forventningsfulde op til arrangementet ’Stay motivated in your job search’ i Malmø d. 18. april. Halvdelen af de internationale jobsøgere havde taget bussen fra Danmark, mens den anden halvdel var ankommet fra Sverige. Alle var de dog klar til at blive klogere på, hvordan man opretholder gejsten i sin jobsøgning.

Møder skaber muligheder
Inden coachen Sofia Manning gik i gang med sit motiverende oplæg, kunne deltagerne lade sig inspirere af to medfølgende ægtefæller, der begge havde fundet vej til jobmarkedet. ”By meeting people, you create new possibilities – it keeps your mind open and it keeps you active,” lød det f.eks. fra franske Denis Boissau, der flyttede til Lund for otte måneder siden og som siden februar i år har været selvstændig.

En ny fortælling
Netop networking, og det at se sig selv i et nyt lys, var pointer, Sofia Manning understregede med bl.a. gruppeøvelser. Hun brugte også teorien ”A Hero’s Journey” til at vise, hvordan deltagerne kan sammenligne sig selve med helten i en klassisk fortælling; han/hun drager ud på eventyr, kommer igennem en krise og vender hjem forandret. Det at flytte til et nyt land, fortalte Manning, er med andre ord en oplagt mulighed for at ’genopfinde’ sig selv og sin fortælling. Dog, blev det understreget, er det nødvendigt at turde vise sig selv og være til stede i den nye situation.

Stor succes 
Den vellykkede formiddag blev rundet af med Mingle Bingo, hvor den brasilianske biolog Eloisa løb med hovedpræmien; en VIP coaching med Sofia Manning. ”I am so excited to try it,” lød det fra den glade vinder. I frokosten kunne deltagerne desuden møde Øresunddirekt og høre om cross border-muligheder.
 
Samlet talte evalueringerne deres tydelige sprog; Næsten 94 % af deltagerne var tilfredse eller meget tilfredse med arrangementet, og det samme procenttal ville anbefale det til andre jobsøgende.

’Stay motivated in your job search’ var arrangeret som en del af ’Welcoming international talents’.

Mission Innovation Business Day with focus on Material Science

When, Where and Who?
On May 22nd, Invest in Skåne and Copenhagen Capacity are hosting a Business Day with focus on Material Science under the umbrella of Mission Innovation (MI). The Business Day is organized in close cooperation with the Canadian, US and Mexican Governments and with support from both Danish and Swedish authorities. It will take place at Malmo High Court.
 
What is Mission Innovation?
Mission Innovation was established after an initiative from Barack Obama and Bill Gates during COP 21 in Paris in 2015. 22 countries and the EU Commission have joined the initiative and both Sweden and Denmark are very active members. Participating countries have committed to seek to double their governments’ clean energy research and development (R&D) investments over five years, while encouraging greater levels of private sector investment in transformative clean energy technologies. These additional resources will dramatically accelerate the availability of the advanced technologies that will define a future global energy mix that is clean, affordable, and reliable.
 
Mission Innovation is organized in 7 ‘Challenges’ and one of these ‘Clean Energy Materials Innovation Challenge’ is of special interest to the Interreg project of ESS and MAX IV. It is under this challenge that the future material development is discussed from both researchers, governments and companies and we therefore have an important chance to highlight our region and our research facilities.
 
What will happen during the Business Day?
The Business Day will include the following elements:
 • Opening Session with speeches from ESS (Pia Kinhult) and MAX IV (Christoph Quitmann) and panel discussion on Circular Economy
 • Track 1 with focus on generation and storage of Clean Energy
 • Track 2 with focus on Circular Economy
 • Site visit to ESS and MAX IV Lund after the end of the Business Day in Malmo 
Who is coming?
There has been very strong support from government, research institutions and companies. We already now have an impressive list of confirmed speakers and panelists i.e.:
ESS, MAX IV, Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR), ARGONNE National Laboratory, United Sun System, Stanford University, Carlsberg, Electrochaea, Energinet.dk, University of Columbia, NothVolt, Renault-Nissan, IKEA, Tetrapak, Lund University, SolVoltaics, Telga Resources, Femern Belt A/S, Owens Corning, Danish Technical University and King Abdullah University of Science and Technology.
 
Many more are already invited and as part of the Greater Copenhagen Cleantech digital campaign, the Business Day is being promoted globally to a target group that could be interesting to attract. In total we expect around 100 participants with an international background.
 
How can I join?
If you or other partners of the Interreg project would like to attend the Business Day, you just need to go to the sign up page and fill in your registration:
 
http://www.greatercph.com/cleantech/mission-innovation-event
Contact: Peter Plesner, ppl@copcap.com

Lunds universitet är nu med i EATRIS-ERIC

MAX4ESSFUN har gett stora möjligheter till nya samarbeten för forskare vid Lunds Universitet och nu tar Lunds universitet även plats i European Advanced Translational* Research InfraStructure (EATRIS), den europeiska forskningsinfrastrukturen för translationell medicin. Genom att gå med i EATRIS etableras nu en lokal nod och det blir möjligt för forskargrupper och infrastrukturer vid LU att vara del av en europeisk arena för utveckling av medicinska behandlingar och verktyg. Lunds Universitet undertecknande av ett avtal för EATRIS kom strax efter det att Sverige tog steget från observatör till full medlem från och med 2018. 

Sveriges medlemskap i EATRIS finansieras av Vetenskapsrådet och den nationella noden ligger i Uppsala med Ulrika Bäckman som nationell koordinator och Mats Larhed som nationell director. Sverige är därmed ett av 12 medlemsländer i EATRIS (EATRIS Sweden https://eatris.eu/se), den europeiska forskningsinfrastrukturen för translationell medicin. Antalet organisationer i Sverige som gått med är nu sju stycken, vilka alla är öppna för att ta del av de möjligheter EATRIS erbjuder för samverkan över både lands-, teknik- och organisationsgränser mellan forskare, infrastrukturer och företag.

EATRIS arbetar med fem fokusområden – Biomarkörer, Cell- och genterapi, Imaging & tracing, Små molekyler och Vaccin – och för svenska universitet öppnar medlemskapet ett internationellt fönster för samverkan, men erbjuder också nya möjligheter till professionell interaktion över traditionella gränser.


Fakta EATRIS
 • European infrastructure for translational medicine (EATRIS) grundades 2009 och övergick i full operativ verksamhet 2014. Sverige har deltagit som observatör 2016-2017 och är från 2018 fullvärdig medlem. 
 • EATRIS samlar tolv europeiska länder och samverkar inom ramarna för Translation Together med liknande infrastrukturer i Australien, Kanada och USA. 
 • I Sverige deltar bland annat Chalmers, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, KTH, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i EATRIS och nu alltså också Lunds universitet. Förhandlingar pågår med fler aktörer. 
   
 • I likhet med t.ex. European Spallation Source (ESS) är också EATRIS en infrastruktur av typen "European Research Infrastructure Consortium" (ERIC). EATRIS är däremot ingen fysisk plats eller anläggning utan en ”distribuerad infrastruktur” med huvudsäte i Amsterdam.
EATRIS ger möjlighet till synliggörande och samverkan både nationellt och internationellt för forskare och infrastrukturer så ta chansen att få veta mer och kontakta Kajsa M. Paulsson, regional koordinator för EATRIS, kajsa_m.paulsson@med.lu.se  

* Translational medicine is defined by the European Society for Translational Medicine (EUSTM) as "an interdisciplinary branch of the biomedical field supported by three main pillars: benchside, bedside and community”.

Young Scientists in MAX4ESSFUN: Sofie Janas

Sofie er uddannet fysiker fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet og er i gang med sin Ph.d. I hendes MAX4ESSFUN eksperiment har hun Kim Lefmann fra Københavns Universitet som vejleder og Olav Syljuåsen fra Oslo Universitet som co-vejleder.
 


MAX4ESSFUN og muligheden for at kombinere to specialområder
Sofie fortæller, at det tiltrækkende ved MAX4ESSFUN-programmet har været, at det er bygget op som et samarbejde på tværs af universiteterne i Skandinavien, og at samarbejdet giver mulighed for at kombinere to specialområder:

”Ved at have to vejledere, der har hvert sit specialområde på hvert sit universitet, har man som ph.d.-studerende pludselig to kompetencer, man kan trække på. Kim er meget eksperimentelt funderet, hvor Olav er mere teoretiker, og derfor kan han komme med nogle helt andre input end Kim”.

Ifølge Sofie kommer der nye forskningsvinkler ud af, at man i MAX4ESSFUN forskningsprogrammet parrer de unge forskere med to forskellige vejledere, som man ellers ikke umiddelbart ville have startet et samarbejde med.

Kortlægning af kemiske stoffer vil udvikle fremtidens materialer
Sofie undersøger i sin Ph.d. faste stoffers forskellige tilstande og håber at være med til at udvikle fremtidens materialer på sigt: ”Når først vi forstår stoffernes egenskaber ned i dybden, så kan vi videreformidle denne viden til ingeniører, som kan designe materialer med de mest optimale egenskaber til lige præcis det, de skal anvendes til.”

Sofie har været i gang med sit MAX4ESSFUN eksperiment siden november 2017, hvor hun arbejder med at kortlægge stoffet Koboltklorids (CoCl2) egenskaber. Det, Sofies forskerteam konkret undersøger ved Koboltklorid, er stoffets kvantefaseovergang. Faseovergange er, når et materiale ændrer karakter pludseligt, f.eks. som når vand går fra flydende til fast form. Disse almindelige faseovergange kan være drevet af temperatur-fluktuationer i stofferne. Men der kan også finde faseovergange sted helt nede ved det absolutte temperaturnulpunkt på -273°, hvor alle atomer i et stof ellers principielt står helt stille. I forsøget med Koboltklorid har Sofies forskerteam kølet Koboltklorid ned til en meget lav temperatur, og så udsat det for et eksternt magnetisk felt. Samtidig har de udført neutronspredning på stoffet, hvorved det har været muligt at måle en kvantefaseovergang.

Sofie kortlægger og finder svar
I forskningsprojektet er Sofies rolle at kortlægge og forstå, hvorfor Koboltklorid gør, som det gør under påvirkning af det eksterne magnetfelt. Hidtil har man troet, at magnetismen i koboltklorid kunne forklares ved en simpel endimensionel model kaldet Ising modellen. Modellen bygger kort fortalt på, at et stof består af endimensionelle kæder af magnetiske spins, som kun kan ”mærke” hinanden langs én retning (fx vandret), selvom de sidder i en form for struktur. Jf. modellen vil der ske en kvantefaseovergang ved en særlig værdi af magnetfeltet, når spinene bliver udsat for et magnetfelt på tværs af kæderetningen. I forsøget med Koboltklorid viser det sig dog, at forudsigelserne fra modellen ikke stemmer overens med den faktisk observerede kvantefaseovergang. Via en simulation af Ising modellen forsøger Sofie at finde frem til, hvor upræcishederne i modellen ligger. Sofies forskning skal munde ud i en mere præcis model for de magnetiske interaktioner i koboltklorid, som kan fremme vores forståelse af kvantefaseovergange generelt. En dybgåendeforståelse af kvantefasefænomenet kan have stor betydning på sigt, når nye materialer opdages og designes.

Neuronspredning kan påvise skjulte magnetfelter
For Sofies forskning har det været afgørende at have adgang til en neutronspredningsfacilitet: ”Alt det vi har kunne se via forsøgende, ville vi overhovedet ikke kunne se uden neutronspredning,” fortæller Sofie og forklarer, at neutronspredning er meget anvendelig til at undersøge materialer, der er magnetiske, da neutroner i sig selv er elektrisk neutrale.

Ser frem mod 2022
Sofie ser meget frem til at kunne udføre forskningsforsøg på ESS, når byggeriet står færdigt en gang i 2022: “ESS bliver helt enormt relevant for mig i min videre forskning. ESS kommer til at blive bedre end de nuværende neuronspredningsfaciliteter rundt om i verden, fordi instrumenterne er mere højteknologiske og fluxen højere end på andre neutronacceleratorer.”

Sofie brænder for forskningen, og håber på at kunne blive optaget på ESS userprogram som åbner i 2023.

MAX4ESSFUN har styrket det nordiske netværk af unge forskere
I september 2017 var Sofie på MAX4ESSFUN sommerskolen i neutronspredning for ph.d.-studerende i Estland, som blev afholdt i et samarbejde med universitetet i Tartu. På sommerskolen fik Sofie indsigt i mange spændende forskningsfelter, som hun ikke anede, at man kunne forske i. Sofie oplevede at flere af deltagerne på sommerskolen blev overraskede, når de hørte om hinandens forskningsprojekter, da en del forsker i nærliggende emner uden at vide det. På baggrund heraf blev nogle af de ph.d.-studerende enige om, at forsøge at få et samarbejde op at stå efter sommerskolen.

For Sofie har sommerskolen været med til at udvide hendes forskernetværk, og det er ifølge Sofie en stor fordel: ”særligt hvis man ikke kan få sit forsøg til at virke, så er det rart at have nogle artsfæller, man kan spare med på tværs”, uddyber hun.

Desuden er der kun et begrænset antal neutronfaciliteter i verden, hvorfor de unge forskere, der beskæftiger sig med neutronspredning, med stor sandsynlighed enten vil rende på hinanden eller måske endda arbejde sammen på sigt: ”Det er min opfattelse, at når man starter sin karriere, så det rigtig givtigt at have mange kontakter, man kan starte samarbejde med, få vejledning af og input fra”. På den måde har MAX4ESSFUN programmet ifølge Sofie styrket det nordiske neutronspredningsnetværk særligt for nye unge forskere.

Månedens partner: Helsingborgs stad
Til nyhedsbrevet i april har vi interviewet Claes Malmberg - section director economic development i Helsingborgs stad – der beretter om kommunens rolle i projektet, hvilket aktiviteter de har været med i, og de nye fremadrettet muligheder deltagelsen i projektet har åbnet op for.
 
Kendskabet bliver udbredt
Helsingborgs stad har været med i forskellige initiativer inden for delprojekterne ”Internationell Attraktionskraft” og ”Välkomnande av internationella talanger”. Claes Malmberg fortæller, at kommunens arbejde hovedsageligt har bestået i at udbrede kendskabet til faciliteterne ESS og MAX IV, projektet og at få præsenteret og informeret om det unikke Helsingborgs stad har at tilbyde internationale talenter og hvordan, virksomheder placeret i kommunen og omegn, kan hjælpe med at løfte diverse opgaver omkring forskningsfaciliteterne.

Netværket er vokset
Helsingborgs stad har løbende været med til at planlægge og udføre både seminarer og events med fokus på erhvervslivet og de internationale talenter. I kommunen har det primært været Eva-Lotta Bergström og Alexandra Werder Hallonkvist, der konkret har deltaget til arrangementerne, om for eksempel erhvervslivets muligheder for at blive leverandører til ESS og MAX IV og forskellige aktiviteter for nytilflyttede talenter og deres pårørende i tæt samarbejde med International House i København og International Citizen Hub i Skåne. Claes Malmberg fortæller, at involveringen i Interreg-projektet ikke kun har medført at Helsingborgs stad og omegn er blevet gjort mere synlige på kortet for tilflyttere, men at projektet også at medført, at kommunen har udvidet sit netværk særligt inden for erhvervslivet, men også mod de andre partnere inden for projektet. Og dette udvidede netværk åbner for nye muligheder fremadrettet, forklarer Claes Malmberg.:
”Det är ett stort projekt som gör att vi kommer i kontakt med nya nätverk och personer. Därmed också nya möjligheter för Helsingborgs stad.”
 
Det gode samarbejde skal fortsætte
De parter i projektet, som Helsingborgs stad har fået et særlig godt og tæt samarbejde op at stå med er International House i København og International Citizen Hub i Skåne. Claes Malmberg understreger, at kommunen vil sætte kræfter ind på, at dette gode samarbejde skal fortsætte, når projektet ender i slutningen af august, og at der bliver arbejdet videre med de funktionelle strukturer omkring velkomsten af internationale talenter, som Interreg-projektet har fået etableret i kommunen:
”När det gäller Welcoming International Talents har projektet bidragit med att vi i Helsingborg nu har detta mer fokuserat än tidigare. Det finns en struktur och ett kontaktnät att jobba vidare inom för att fortsätta utveckla hur vi arbetar inom området” uddybder Claes Malmberg.