Nyheter från projektet Maj 2018
Många steg mot slutkonferensen den 21 augusti
 


Vårt projekt är mycket stort och omfattande, och därför blir vår avslutningsfas en bred palett av olika aktiviteter.
 
För andra året i rad var projektet med i EU:s satsning Mitt Europa – Europe in my Region. Den 3 maj berättade vi för skånska kommuner om projektet som ett gott exempel på hur EU-medel kan användas på regional nivå för att främja tillväxt och utveckling.
 
Under Nordic Clean Energy Week hade delprojektet Internationell Attraktionskraft ett high-level seminarium den 23 maj om ”Clean Energy Materials – Mission Innovation Business Day” – ni kan läsa mer om detta här i nyhetsbrevet.
 
Fehmarnbelt Days den 29 maj höll projektet ett seminarium om ”Developing a Common Life and Materials Science Region in the Fehmarnbelt Geography”. Svenska, danska och tyska nyckelpersoner diskuterade hur vi kan öka samarbetet med Hamburg. Även detta kan ni läsa mer om här i nyhetsbrevet.
 
Folkemödet på Bornholm har vi ett seminarium den 14 maj med ”Science slam”, där bland annat unga forskare från MAX4ESSFUN-experimenten deltar. Det blir också spännande paneldiskussioner med svenska och danska experter, politiker och strateger – mycket välkomna dit!
 
Den 21 augusti håller vi slutkonferens i Hyllie/Malmö. Det blir en spännande dag där bland annat Director General John Womersley och Director Christoph Quitmann ska prata om framtida utmaningar/udfordringer för ESS och MAX IV. Nationell nivå i Norge, Danmark och Sverige ska tillsammans med universitetsledningarna på KU och LU diskutera vad vi behöver göra i nästa steg. Vi lyfter resultat och budskap, och dessutom reflekterar vi kring lärdomar och slutsatser. Du kan anmäla dig till konferensen redan nu!
 
Många hälsningar från oss i projektledningen
/Eskil, Jakob, Kristina, Louise och Anna

Anmäl dig till slutkonferensen den 21 augusti

Kl 10-16 i Hyllie, Malmö
  • Resultat och budskap
  • ESS & MAX IV – utmaningar/udfordringar – Director General John Womersley & Director Christoph Quitmann
  • Nationella strategier för ESS och MAX IV – nationella representanter från Danmark, Sverige och Norge
  • Lärdomar och slutsatser – projektets styrgrupp
  • Next step – vad gör vi nu?


Anmäl dig till slutkonferensen!

AUGUSTI
21

ANMÄL DIG TILL SLUTKONFERENSEN
Diskussion om framtidens samarbete tillsammans med Hamburg under Fehmarnbelt Days 2018

Den 29 maj arrangerade projektledningen ett seminarium under Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö för att diskutera de goda resultat som projektet har nått och hur vi kan fortsätta jobba tillsammans och utvecklas i framtiden. Under titeln ”Developing a Common Materials and Life Science Region in the Fehmarnbelt Geography” presenterades delprojekten och två paneldiskussioner med representanter från universitet, forskningsanläggningar och regioner i Skåne, Köpenhamn och Hamburg ägde rum.

Syftet med dagen var att diskutera vad vi har lärt oss under projektets gång och vad vi kan ta med oss i nästa steg i en utökad geografi tillsammans med Hamburg. Kajsa Paulsson från Lunds universitet presenterade den kommande projektidén som framarbetas just nu tillsammans med Universitetet i Hamburg, Region Skåne, Region Hovedstaden och den tyska delstaten Hamburg. Den nya projektidén, Hanseatic League of Science (HALOS), kommer att bygga vidare på delprojektet MAX4ESSFUN och då även inkludera de tekniker som finns tillgängliga på forskningsanläggningarna DESY och European XFEL i Hamburg. Arwen Pearson från Universitetet i Hamburg berättade under paneldiskussionen med fokus på forskning att det har varit mycket inspirerande att höra om MAX4ESSFUN och de konkreta resultat projektet har uppnått:

- Often young researchers come up with research problems, but we don’t always know how to connect them with the right people and right techniques in order for them to be able to conduct their research. The MAX4ESSFUN has managed to set up such a network and we hope to be able to include Hamburg in this in the future.

Även Tomas Lundqvist från MAX IV lyfte det värdefulla nätverk som skapats genom projektet och det faktum att universiteten därigenom kommit närmare varandra och kan hjälpa varandra framåt i sin forskning. Han påpekade att det i framtiden vore intressant att inkludera även industrin i ett sådant nätverk.
Den forskningsinfrastruktur som finns i Hamburg är mycket stark och det finns mycket som kompletterar Greater Copenhagen och Hamburg. Därför blir det ett naturligt nästa steg att koppla samman regionerna, lära av varandra och skapa en stark nordeuropeisk region inom forskning och innovation. Detta var något som alla paneldeltagare var ense om och Christian Rieper från Region Hovedstaden lyfte att det gränsöverskridande arbetet i projektet har gjort att vi kunnat nå konkreta och givande resultat. Han påpekade att detta är en lärdom vi måste ta med oss framöver:

- Interregional collaboration is key. If we want to continue and increase our hub of research and innovation, we cannot do it alone and need expand to a wider geography – it’s all about scale!

Framgångsrik Business Day under Nordic Clean Energy Week

Den 22 maj anordnade Invest in Skåne och Copenhagen Capacity en Business Day under Nordic Clean Energy Week med fokus på "Materials Innovation for Clean Energy", med stöd av Mexikos Energidepartement, USA:s Energidepartement och Natural Resources Canada. Intresset för evenemanget var stort med över 90 deltagare, varav över 40 var internationella gäster.

Utmaningar inom materialforskning och innovation

Syftet med dagen var att sammanföra industrin, akademin, forskare och regeringsrepresentanter för att diskutera viktiga utmaningar inom materialforskning och innovation, eftersom avancerade material utgör cirka 50 procent av kostnaden för att producera ren energi och utgör grunden för så gott som alla aspekter av ny energiteknik.

Dagen inleddes med tal från Per-Anders Widell på Näringsdepartementet och från Kanadas och Mexikos vice energiministrar. Deras gemensamma budskap var att nationella regeringar spelar en viktig roll i övergången till en koldioxidsnål ekonomi, men att det är även viktigt att detta görs i samverkan med andra aktörer, såsom företag både nationellt och internationellt.
 
Forskningsinfrastrukturer och framtidens energiteknik

Ett stort fokus under dagen var att diskutera vad de storskaliga forskningsinfrastrukturerna kan göra för att accelerera innovation och utveckling av nya material för framtidens energiteknik. MAX IV:s direktör Christoph Quitmann lyfte anläggningens engagemang i frågan:

- We can either be part of a problem or part of a solution, and MAX IV definitely wants to be part of the solution in tackling the challenges of future clean energy materials!

Under sessionerna och paneldiskussionerna informerades deltagarna om nyckelfakta från experter från kända universitet, inklusive Stanford, Harvard, UC Berkeley, University of British Columbia, Lunds universitet och Danmarks Tekniska Universitet.
 
Deltagarna fick under dagen dessutom möjlighet att träffa stora globala företag som IKEA, Owens Corning, Carlsberg, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, Saint-Gobain, Tetra Pak, Siemens, Northvolt och många andra. Därefter avrundades dagen med en studietur på ESS och MAX IV.

Om ni har några frågor eller vill veta mer om evenemanget, vänligen kontakta:
Gezim Kiseri, Business Development Manager - Invest in Skåne gezim.kiseri@skane.se
Peter Plesner, Project Manager - Copenhagen Capacity ppl@copcap.com
 

Young Scientists in MAX4ESSFUN: Richard Squibb

Richard Squibb holds an M. Phys from the University of Reading, UK and a Ph.D. in Physics from Imperial College London, UK. He has completed postdoctoral positions at Uppsala University and University of Gothenburg, and is currently employed at University of Gothenburg Physics department as a research engineer.

Richards work at the University focuses on the study of multi-particle ionisation processes in atoms and molecules. His work is primarily focused on performing experiments at both the University and at larger synchrotron facilities in Europe and further afield, of which MAX IV is one of the most recent and state of the art. He explains that synchrotrons like MAX IV are a unique source of radiation, since they provide high intensity, very short duration pulses of light across a very broad range of wavelengths. His project with MAX4ESSFUN was to work with the beamline staff at two different end-stations at the MAX IV facility, FLEXPES and FEMTOMAX, in order to create a design for a magnetic bottle electron spectrometer that would be capable of being operated at either station.
 
Developing future talent in the region
When asked what he thinks about the MAX4ESSFUN program he said that he wholeheartedly approves of any program that affords researchers, particularly younger members of the community who are at an earlier stage in their academic career, an opportunity to perform research and participate in collaborations outside their usual research environment.
 
“I hence view programs like MAX4ESSFUN as critically important to developing future talent in the region.”, he explains.
 
Providing a better work environment for young scientists
Richard explains how young researchers often face years of short-term positions and contracts and hence lifestyle uncertainty, whereas I think giving them a better degree of job security would provide a better environment for them to develop into mature and effective researchers.
 
“Programs like MAX4ESSFUN are, in this sense, supremely beneficial since they offer young researchers additional routes for both funding and cross-discipline research.”, he adds.
 
Expanding his network
Richard explains how the program has helped expanding his network at the MAX IV facility and has introduced him to a number of people involved in the different areas of research and development at the facility.
 
“In particular it was nice to be introduced to the workshop staff at MAX IV and see the capabilities for internal fabrication at the facility.”

Interacting with some of the world’s most talented people
When asked what his dream job is he answered “Whilst this might be a cliché, I am honestly already working my dream job! My current position affords me the opportunity to work at the cutting edge of science, both at the lab in Gothenburg and at some world class facilities all around the world. In doing so I have been privileged to interact with some of the most talented and clever people in the world.”

Short facts

Name: Richard Squibb
Age: 31
University: University of Gothenburg
Experiment: Development of a dedicated multi-particle coincidence spectrometer based on a magnetic bottle for MAX-IV
Experiment/project period: 2018-06-01 – 2018-12-31
Supervisor: Raimund Feifel, University of Gothenburg
Co-supervisor: Noelle Walsh, MAX IV


MAX4ESSFUN experiment database
Hvad tænker vores Interreg-vejleder om vores projekt?
 

I maj måneds nyhedsbrev har vi talt med projektet kontaktperson i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Lone Hylander om hendes indtryk af projektet og hvilken værdi, hun tænker projektet skaber ud fra et grænseregionalt perspektiv.

Stort projekt – stor opmærksomhed

Lone fortæller at projektet på grund af sin historiske store størrelse har haft meget fokus og hun oplevede at forventningerne og måske også bekymringerne var mange.
 
”Fra starten var der stor opmærksomhed omkring projektet, fordi det er det største projekt, der nogensinde er bevilliget. Og når det ligger i den dyre ende oglevede jeg at der var bekymring for om det kunne gennemføres, med så mange parter og for så mange penge. Heldigvis har det vist sig at projektet fuldt ud har indfriet alle de forventninger, der kunne være og mere til.
 
Store resultater og grænseregional merværdi

Projektets overordnede mål var at skabe et forskernetværket og få flere forskere til at bruge anlæggene. Og det mener Lone er et skoleeksempel på grænseregional mer-værdi som ikke ville være sket hvis ikke projektet havde været der. Hun siger: ”Projektet er løftet utrolig godt. Det var meningen, at der skulle gennemføres 176 eksperimenter, men for de samme penge er der gennemført 196. Og ud over selve eksperimenterne er der etableret samarbejdsrelationer på tværs af hele projektet og til anlæg rundt i verden. Det jeg har oplevet og fået fortalt er, at de relationer vil fortsætte med at skabe synergier i fremtiden ift. nye opfindelser og især inden for Life Science, hvilket får betydning for os alle.” fortæller Lone og fortsætter: ”Så jeg tænker, at projektet er et rigtig godt eksempel på hvordan Interreg-projekter er med til at skabe grænseregionalt merværdi, fordi kontakten mellem forskerne på tværs af Norge, Sverige og Danmark ikke fandtes på denne måde før projektet.”
 
Et positivt fokus

Lone fremhæver, at projektet har kørt godt og mener, at en af årsagerne er holdningen til projektet. Ofte bliver EU projekter forbundet med en stor administrativ opgave, hvilket kan være svært at håndtere. Lone mener, at ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society har skilt sig ud på flere måder, men fremhæver især tilgangen til projektet: ”Projektet er blevet styret meget professionelt. Og så oplever jeg, at alle i projektet har haft fokus på, hvordan de kan være med til at gøre en forskel for fremtiden. Min erfaring er, at hvis du ser mulighederne frem for forhindringerne, og lader indholdet og resultater fylde mest som her, så er du allerede langt i forhold til at nå dine mål.”
 
Hvad skal der til?

Interreg projekter kan være komplicerede, fortæller Lone og fremhæver, at hun har været glad for den åbne dialog, hun har haft med projektledelsen om alt fra generelle udfordringer til økonomien i projektet. Hun oplever, at hun er blevet brugt som sparringspartner frem for at blive set som en kontrollant, hvilket har skabt en gensidig tryghed.

”Jeg synes, jeg har haft en godt indblik i projektet gennem mine snakke med projektledelsen, og mit indtryk er, at parløbet mellem Eskil Mårtensson fra Region Skåne og Jakob Øster i Region Hovedstaden har været rigtig godt, og at begge to har formået at drive projektet ind i deres egne organisationer sammen med en dedikeret skare af folk i koordinationsgruppen. Desuden har projektet haft en meget dygtig økonom med stor erfaring i EU projekter, hvilket har været helt afgørende for så stort et projekt. Min oplevelse er også at alle arbejdspakker har været involveret hele vejen og har vidst, hvordan det er gået med fremdriften i projektet. Alle 27 partnere tænker, at der er behov for projektet. Resultaterne efterspørges og er vigtige for hvert enkelt projekt. En efterspørgsel der efter min mening, også er med til at sikre resultaterne.” slutter Lone.
 


Lone Hylander, vejleder Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak