Foto: Joakim Lloyd Raboff

TEMA: Värdeberäkning för sociala investeringar i stadsutvecklingsprojekt

Urban Innovation Lab utvecklar i samverkan med ett sektorsövergripande konsortium en modell för att värdera hållbarhetsavkastningen av investeringar (HAI) i stadsutvecklingsprojekt. I den kompletterar individnytta och samhällsnytta kalkyler med mer traditionellt företagsekonomiskt fokus. Målet är att få fram bättre beslutsunderlag, ökade saminvesteringar, och rentav nya affärsmodeller och finansieringsformer för stadsutvecklingsprojekt.

Konkreta exempel presenteras och diskuteras tillsammans med deltagarna och en panel med myndigheter, näringsliv och ideell sektor. Vi söker tillsammans svaret på frågan om nya värdeberäkningar kan vara vägen fram för att möta sociala mål och miljömål även på marknadens villkor?

Varmt välkommen!


Seminarieserien Hållbar stadsutveckling drivs av Region Skåne i samverkan med andra aktörer, däribland Urban Innovation Lab, Fojab arkitekter, Trivector, Tyréns och ÅF. Syftet är att skapa en mötesplats för det offentliga, för akademin och för det privata kring aktuella stadsutvecklingsfrågor.
 

PROGRAM 7 DECEMBER

Seminariet modereras av Trevor Graham (Urbanisland)


13.00 Välkomna! 

Samverkansprocessen och värdeskapande i stadsutveckling          
Anna-Karin Eklund (ManyNames) / Anders Svensson (CaseLab)
 
Hållbara avkastningar från investeringar - ett verktyg för bättre beslut            
Hanna Wennberg (Trivector)
 
Socialt värdeskapande som förutsättning för en god affär              
Anna Heide (Trianon)
 
Socialt värdeskapande för helheten i hållbart byggande
Dagmar Gormsen (Skanska)
 
FIKA
 
Panel och debatt med publiken
Christine Olofsson (Älvstranden Utveckling AB)
Hanna Sigsjö (Mötesplatsen för Social Innovation)
Patrik Faming (Boverket)

16.00 Slut

NÄR

7 december

PLATS

Region Skåne, Dockplatsen 26, Malmö

TID

13.00-16.00

KONTAKT

Boel Kjellsdotter, Region Skåne
boel.kjellsdotter@skane.se
040-6753810

Hanna Negash, Region Skåne
Hanna.Negash@skane.se
040-6753835