Nya sjukhusområdet Malmö

Inbjudan till att lämna anbud till 4 gestaltningsuppdrag i publika miljöer (Vårdbyggnad)

Region Skåne bjuder in yrkesverksamma bildskapare till att lämna anbud till 4 gestaltningsuppdrag för Publik miljö vårdbyggnad 35 och 36, Nya Sjukhuset Malmö (diarienummer 80010000-402968-20425).
 
För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Skåne flera stora satsningar inom hälso- och sjukvården. Allra störst är satsningen på att bygga om de stora sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg, som innefattar både rivning och nyproduktion av byggnader.
 
Region Skånes investeringar i Malmö ska skapa lokaler och miljöer som möjliggör högkvalitativ hälso- och sjukvård. Målbilden är att utveckla morgondagens vårdmiljöer och att uppfylla Region Skånes vision om livskvalitet i världsklass.
 
Miljön
Entréhall och kärnan där de 4 uppdragen ska gestaltas kommer att finnas i den nya vårdbyggnaden som byggs på sjukhusområdet. Det mer publika entréplanet blir en lättillgänglig plats som präglas av mångfald och variation. Här finns både platser för avskildhet när ensamhet är det man söker, och platser för möten människor emellan. I sjukhusets publika miljöer kan alla hitta utrymme att vistas både på egen hand och tillsammans.
 
Gestaltningsuppdraget
De konstnärliga delprojekten för ”Publik miljö vårdbyggnad 35 och 36” ska gestaltningsmässigt vara skiftande i sin karaktär och sitt uttryck, och ska förhålla sig till platsens funktionalitet och samverka med arkitekturens interiöra volym och gestaltning. Gemensamt ska de genomsyras av hög innovation och byggnadsintegration, uppfattas välkomnande, mänskligt, och vara lätta att orientera sig till, som del i en stimulerande varierad publik vårdmiljö.
 
De konstnärliga uppdragen "Publik miljö vårdbyggnad 35 och 36” är uppdelade i 4 (fyra) delprojekt med tolkningsbara gestaltningsalternativ och uttrycksmöjligheter, utöver möjlighet till bearbetning av befintligt material.

Arvode och budget
Det utgår ett skissarvode om 50 000 SEK exklusive moms till dem som får skissuppdrag. De som vinner respektive uppdrag får en ersättning om 400 000 SEK exklusive moms för att genomföra sitt skissförslag. Budget för Produktion av uppdragen är på mellan 1 800 000 – 2 000 000 SEK exklusive moms per uppdrag.

Avsikten är att teckna avtal med tolv (12) konstnärer som ska utföra parallella skissuppdrag. Tre (3) per område. Efter inlämnade och godkända skissförslag kommer option om fortsatt genomförandeuppdrag utlösas.

Lämna anbud i TendSign 
All information om uppdraget och hur du lämnar anbud finns i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Första gången du använder TendSign behöver du skapa ett gratis användarkonto.
 
Although this procurement is written in Swedish, there is nothing that prevents English-speaking artists from submitting their tender. The project can be completed in English.

This procurement is not translated into English, due to the risk of contradiction beeing impending between requirements written in Swedish and English

Exempel på konstnärliga gestaltningsuppdrag

På webben kan du se vilka utlysningar som är aktuella just nu och även följa hur det går med tidigare utlysningar. Adressen är skane.se/konstnarligauppdrag

Nu finns även två filmer där konstnärerna Emelie Sandström och Magnus Thierfelder berättar om sina konstnärliga gestaltningar på Malmö sjukhusområde. Emelie berättar om sitt verk "Väktare" och Magnus berättar om sitt verk "Högt i tak". 

Region Skåne
291 89 Kristianstad
E-post: konstnarligauppdrag@skane.se
Webb: skane.se/konstnarligauppdrag

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera