Information från auktorisationskansliet till auktoriserade audionomföretag.

Patientavgifter öppenvård 2019

Högkostnadsskyddet höjs från årsskiftet från 1100 kronor till 1150 kronor. Tänk på att beställa nya högkostnadskort eftersom summan på de nuvarande korten ändras från och med 1 januari 2019.   

Nytt för i år är att respektive verksamhet ansvarar för att skriva ut och sätta upp sin avgiftsaffisch, istället för att få den tryckt och distribuerad som tidigare år. 
 

Ersättningsnivåer och licensavgifter

Det politiska läget har gjort att beslutsprocessen är försenad gällande bl.a. indexuppräkning av ersättning för utförd tjänst. Vi vet därför inte vilka ersättningsnivåer som ska gälla från årsskiftet. Troligtvis kommer beslut att fattas i februari. Vi vet inte heller säkert vilka licensavgifter som ska gälla.

Så fort politiskt beslut är fattat kommer vi att meddela nya belopp. Om ny ersättning samt avgift ska gälla från 2019-01-01 kommer vi justera det retroaktivt.   

Vårdgivare i Skåne

Efter hand som Vårdgivare i Skåne byggs ut kommer ni att kunna hitta fler handlingar som ni kan ha stöd och nytta av som vårdgivare. Som avtalspart är ni skyldiga att följa en mängd lagar, författningar, standarder, normer och föreskrifter. Ni finner mycket värdefullt på Vårdgivare i Skåne. Som exempel finns Likabehandlingspolicy för Region Skåne och Vårdhygienregler som ni lätt hittar via sökfunktionen.

Hjälpmedel till personer från andra landsting

Nu finns information om förskrivning till patienter som bor i annat län på hjälpmedelssidor på Vårdgivare Skåne. Informationen är tänkt att vara självinstruerande. Läs igenom steg för steg och återkom till hjälpmedelsguiden om ni undrar över något och om det är något som måste förtydligas.
 
Viktigt att notera är att innan förskrivning ska patienten registreras i Sesam. Det görs av Hjälpmedel Skåne. Ni måste också meddela auktorisationskansliet att ni har en patient från annat landsting! Efter förskrivning avaktiveras patienten i Sesam i samband med fakturering.
Innan eventuell nästa förskrivning måste därför patienten aktiveras igen. Detta för att man inte ska kunna göra direktförskrivning i WebSesam utan att nytt godkännande från hemlandsting finns.
 

Väntetidsrapport för månadsskiftet december-januari

Senast 2019-01-03 måste vi ha ert underlag för väntetidsläget månadsskiftet december-januari.