Information från auktorisationskansliet till auktoriserade audionomföretag.

Om molntjänst hörapparater 

I Region Skånes upphandlade sortiment finns hörapparater med funktion som tillåter fjärrstyrning. Det innebär att samma anpassning/justering som kan göras på plats på mottagning, nu även kan göras på distans. Möjligheten finns, men är det informationssäkert? Trots att hörapparatleverantörer har informerat oss att det är GDPR-säkrat och att inga uppgifter sparas, finns det en osäkerhet om funktionen följer gällande lagar samt Region Skånes riktlinjer. Det gäller både hur patienten loggar in för kommunikation med vårdgivaren men också var och hur personuppgifter ”i molnet” faktiskt lagras.  
 
Region Skåne kommer att starta en förstudie kring denna typ av produkter och arbetssätt där också ”molntjänster för hörapparater” kommer att ingå. Vi vill såklart vara med i utvecklingen, men samtidigt måste vi vara säkra på att vi använder de arbetssätt och lagringskrav som vi har enligt lag. Fram till denna fråga är utredd kan vi inte säga att fjärrstyrning av hörapparater är informationssäkert.
 
Varje verksamhet är ansvarig för informationssäkerheten inom sin egen verksamhet. Vi sänder denna information för att underlätta för er i ert arbete. .

Nationell patientenkät NPE

Det har beslutats att hela Habilitering och hjälpmedel ska delta i Nationell patientenkät NPE och det inkluderar även de patienter som går på privata enheter som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Det finns laglig grund för enkäten och hantering sker genom SKL. Eventuellt kommer resultatet presenteras hemsida.

Det kommer att sändas ut enkät till ett fåtal patienter som fick hörapparat under oktober och november. För er del innebär det inget praktiskt arbete och inte heller behöver ni lämna information till patienterna att de eventeullt kommer att få en enkät. Ni bör dock känna till att detta pågår om någon patient frågar er vad för enkät de fått ut.  

Väntetidsrapport för månadsskiftet november-december

Senast 2018-12-03 måste vi ha ert underlag för väntetidsläget månadsskiftet november-december.