Ny inriktning för sjukhusområdet i Malmö

Beslutades vid Regionfullmäktiges sammanträde i somras

När allt står klart vid årsskiftet 2023/2024, kommer det bland annat att finnas ny vårdbyggnad, ny servicebyggnad och flera hundra meter nya kulvertar.
Totalt investerar Region Skåne 12,2 miljarder kronor för att ge skåningarna ett toppmodernt sjukhusområde i Malmö.

Modern vård och bättre arbetsmiljö
Det nya och ombyggda sjukhuset kommer bland annat att ha fler enkelrum, en sammanhållen operationsavdelning och bättre uppdelning mellan planerad vård och akut vård.
Nybygget ska både ge patienterna bästa möjliga vård och ge vårdpersonalen förbättrad arbetsmiljö.

Vilka från Skånes universitetssjukhus flyttar in i den nya vårdbyggnaden?

Det gör ortopedi, kirurgi och urologi, gastroenterologi, endokrinologi samt neurologi. Gastroenterologi och endokrinologi har mycket samröre med operation och neurologi gör diagnostik och behandling av bland annat stroke tillsammans med Bild och funktion (BoF).
Att stora delar av den opererande verksamheten på SUS i Malmö samlas gör det möjligt att integrera operationssalar, vårdavdelningar och mottagningar på ett bättre sätt.
SUS har stora förväntningar på förbättrade och mer effektiva flöden när mottagning, dagvård, operation och avdelning finns i samma hus.

Träden värda att vårda

Idag utgör träden på sjukhusområdet grundelementet i grönstrukturen. Här finns några av Malmös största träd och en artfördelning nästan i samma omfattning som en botanisk trädgård.

Vi är väl medvetna om trädens kvalitéer ur många aspekter såsom kulturvärde, hållbarhet och läkande resurser och de befintliga träden kommer i möjligaste mån att bevaras.
Därför flyttar vi en del träd inom området.
I augusti flyttade vi några körsbärsträd och lönnar och fler trädflyttar är planerade.
 

Pernilla och Jelena håller tillsammans
med Skanska i våra Pulsmöten

Välkommen på Pulsmöte

På Pulsmötet varje onsdag blir du uppdaterad om byggaktiviteter under kommande vecka och hur de påverkar dig och eventuellt din verksamhet.

Här kan du lätt ställa frågor eller framföra idéer som rör om- och nybyggnationerna på området.

När

Varje onsdag

Var

Inga Marie Nilssons gata 47
(vid Pressbyrån)

Tid

09:00-09:15

Rivningar på området

För att få plats med de nya vårdbyggnaderna som ska byggas på området måste vi riva några av de gamla byggnaderna. 

Just nu river vi längs den avstängda delen av Inga Marie Nilssons gata,bland annat Ögonkliniken.
I december kommer vi att börja rivningen av Gamla Medicinen (Inga Marie Nilssons gata 40-42, byggnad 12).
Innan dess kommer den tomma byggnaden att användas som övningsområde för Räddningstjänst Syds övning vecka 41+42 (se artikel nedan)

Räddningstjänsten Syd övar på sjukhusområdet i Malmö

Under vecka 41 och 42, med start den 9 oktober, kommer Räddningstjänsten Syd att öva komplicerad rökdykning i Gamla Medicinen (Inga Marie Nilssons gata 42, byggnad 12 ). Övningarna sker på vardagar under dagtid, framförallt eftermiddagarna.

Under övningarna kommer mycket personal och ett flertal utryckningsfordon från svensk och dansk räddningstjänst och Polis att finnas på området.
Det kan även förekomma ljudeffekter och iscensatt rök, som är helt ofarlig.

Regionfastigheter
Nya Sjukhusområdet Malmö
Inga Marie Nilssons gata 21

E-post: info.nsm@skane.se
Instagram @nyasjukhusomradetmalmonsm

Om du inte längre vill få dessa brev avprenumerera